0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przelew na konto spoza wykazu podatników VAT – jakie konsekwencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

We wrześniu 2020 roku zakupiłam maszynę na wartość 16 tys. złotych brutto od czynnego podatnika VAT. Niestety nie zweryfikowałam, czy rachunek bankowy znajduje się na białej liście, więc został zlecony przelew na konto spoza wykazu podatników VAT. Czy powinnam złożyć w urzędzie skarbowym sprzedawcy zawiadomienie w celu uniknięcia sankcji?

Kinga, Wrocław

 

W związku z tym, że wykonała Pani przelew na konto spoza wykazu podatników VAT po 1 stycznia 2020 roku, to:

  • wydatek nie może stanowić kosztu podatkowego (w przypadku gdy został ujęty w kosztach podatkowych, a miał miejsce przelew na konto spoza wykazu podatników VAT, to w miesiącu, w którym zlecono przelew, dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – należy zwiększyć przychody),

  • w przypadku gdy sprzedawca nie uiściłby podatku VAT od dokonanej transakcji w urzędzie skarbowym, odpowiadałaby Pani solidarnie za niezapłacony podatek VAT.

Powyższych konsekwencji nie stosuje się, gdy nabywca w terminie 7 dni roboczych od dnia zlecenia przelewu złoży zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Zawiadomienie to powinno zawierać:

  1. numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zapłaty należności;

  2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

  3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

  4. wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3 i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Więcej w temacie białej listy podatników opisujemy w artykule: Biała lista podatników od września 2019 roku – jak weryfikować kontrahentów?

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów