0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2024-05-21

Artykuły:

Samochód w firmie - 2024

Pobierz darmowy ebook "Samochód w firmie - 2024" i dowiedz się o wszystkich aspektach jakie należy znać, aby zadbać o wszystkie kwestie związane z samochodem w przedsiębiorstwie!

21 maja 2024

Zwrot kosztów podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika

Istnieją sytuacje, gdy na podróże służbowe pracownicy wybierają się prywatnym pojazdem. Sytuacje te zdarzają się w firmach prywatnych, jak i tych należących do sfery budżetowej. Czy wtedy przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej? Przeczytaj!

21 maja 2024

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej w 2024 roku - czy jest obowiązkowa?

W ramach ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstwa, gdy sprzedaż następuje w niewielkim wymiarze istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Sprawdź, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa w 2024 roku!

21 maja 2024

Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może przyjąć?

Klienci mają prawo do reklamacji jaki również do zwrotu towaru. Czy możliwy jest zwrot towaru bez paragonu? Czy sprzedawca w takim wypadku może dokonać korekty sprzedaży? Co powinien zawierać protokół zwrotu towarów? Dowiedz się czytając nasz artykuł!

21 maja 2024

Kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym

Czy wiesz, że kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym jest obowiązkowa dla szczególnych grup sprzedawców? Wielu przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Sprawdź!

21 maja 2024

Fałszywy podpis na umowie – co powoduje?

Czy fałszywy podpis na umowie rodzi odpowiedzialność karną podpisującego się cudzym imieniem i nazwiskiem oraz skutkuje nieważnością takiego zobowiązania od samego początku? Przeczytaj nasz artykuł o dowiedz się więcej na ten temat!

21 maja 2024

Składka zdrowotna osób prowadzących działalność w 2024 r.

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jest kluczowe, aby mieć dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Nowe przepisy diametralnie się zmieniają, a wraz z tym sposób jak powinna być obliczona składka zdrowotna. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

21 maja 2024

Wypowiedzenie umowy po powrocie z chorobowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby. Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy po powrocie z chorobowego? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej!

21 maja 2024

Postępowanie pracodawcy, gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych

W sytuacji, w której osoba zatrudniona nie reguluje swoich zobowiązań, wierzyciel występuje do komornika w celu uzyskania należności w drodze egzekucji. Wyjaśniamy w artykule co zrobić, gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych!

21 maja 2024

Umowa o pracę a umowa zlecenie - czym się różnią?

Umowa o pracę a umowa zlecenie - czym się różnią? Która z form zatrudnienia jest korzystniejsza dla pracownika? Czym charakteryzuje się umowa zlecenie? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj zasadnicze różnice pomiędzy umową o pracę i umową zlecenie!

21 maja 2024

Sprzedaż samochodu przez VAT marża - obowiązujące zasady

Sprzedaż używanego składnika majątku może odbyć się poprzez procedurę VAT marża. Jednak w jakim przypadku przedsiębiorca może zastosować tę procedurę? Dowiedz się więcej z artykułu, jakie warunki obowiązują zakup oraz sprzedaż samochodu przez VAT marża!

21 maja 2024

Opłaty za najem mieszkania przy ryczałcie a rozliczenie przychodu

Przy prowadzeniu najmu prywatnego, podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu nie mają możliwości pomniejszać przychodu o koszty. Czy wówczas Opłaty za najem mieszkania przy ryczałcie, ponoszone przez najemce stanowią przychód podatnika? Sprawdź!

21 maja 2024

Wniosek o zwrot nadpłaty z faktury korygującej - wzór

Sprzedawca w razie skorygowania zakresu przeprowadzonej transakcji zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. Jeśli faktura korygująca jest in minus może powstać nadpłata. Pobierz darmowy wniosek o zwrot nadpłaty z faktury korygującej!

21 maja 2024

RODO dla mikroprzedsiębiorców - co warto wiedzieć?

Twoje mikroprzedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe? Wprowadzenie RODO dla mikroprzedsiębiorców jest szczególnie ważne. Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić dane personelu i klientów, jakie są obowiązki administratora i jakie środki techniczne wdrożyć.

21 maja 2024

Wartość godziwa w księgach rachunkowych - jak ją ustalić?

Wartość godziwa to pojęcie, które występuje w ustawie o rachunkowości w części odnoszącej się do ogólnych zasad wyceny aktywów i pasywów. Czy wiesz, kiedy zastosowanie ma ustalenie wartości godziwej oraz jak prawidłowo je przeprowadzić? Wyjaśniamy!

21 maja 2024

Czym charakteryzuje się stosunek pracy?

Kodeks pracy określa cechy stosunku pracy. Jeśli w umowie o pracę występuje minimum jedna z cech, przyjmuje się, że zawarty został stosunek pracy bez względu na to, jaki tytuł widnieje na umowie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

21 maja 2024

Darowizna ZCP w grupie 0 - remanent likwidacyjny u zbywcy, korekta naliczonego u nabywcy

Jak można rozumieć pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako przedmiotu darowizny? Jak wygląda darowizna ZCP w zerowej grupie podatkowej i jakie są zależności między nią a podatkiem VAT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

21 maja 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów