0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2024-05-20

Artykuły:

Ulga na start dla przedsiębiorców - najważniejsze informacje

Ulga na start ma na celu ułatwienie początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności i obniżenie kosztów w pierwszych okresach rozkręcania. Na czym dokładnie polega? Jakie są warunki skorzystania z niej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

20 maja 2024

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze

Skierowanie na badania lekarskie jest niezbędne, aby przychodnia medycyny pracy przeprowadziła badania profilaktyczne pracownika. Dowiedz się, jakie informację należy podać w skierowaniu poza obejmowanym stanowiskiem oraz jego czynnikami szkodliwymi.

20 maja 2024

Czy sezonowa działalność gospodarcza musi być rejestrowana?

Dobrym sposobem na krótkoterminowe zarobkowanie jest praca sezonowa w ramach działalności gospodarczej. Sprawdź, czy sezonowa działalność gospodarcza musi być rejestrowana? Kiedy natomiast nie ma konieczności rejestracji działalności? Dowiedz się więcej!

20 maja 2024

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – przegląd konkursów dla przedsiębiorców w 2024 roku

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stwarzają bardzo dużo możliwości dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o pozyskanie dotacji. Przeczytaj, aby poznać harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie, a także kto i na jaki cel może go złożyć!

20 maja 2024

Zakup klimatyzacji a koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy mogą się zastanawiać się, czy w ramach prowadzonej działalności mogą zaliczyć wydatek na klimatyzację w koszty. Sprawdź, w jakich sytuacjach zakup klimatyzacji może stanowić koszt podatkowy i w jaki sposób należałoby go ująć w ewidencji!

20 maja 2024

Dopłata składki zdrowotnej - kiedy występuje?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest dla przedsiębiorców nowym obowiązkiem, z którego może wynikać dopłata składki zdrowotnej. Czy to oznacza, że wyliczenia składek zdrowotnych w 2023 roku były nieprawidłowe? Sprawdź, kto musi dopłacić składkę!

20 maja 2024

Ubezpieczenia przy uldze na start osób współpracujących i pracowników

Początkujący przedsiębiorca spełniający określone w ustawie warunki ma prawo skorzystać z ulgi na start. Czy ubezpieczenia przy uldze na start osób współpracujących, pracowników i zleceniobiorców również ulegają pomniejszeniu? Dowiedź się więcej!

20 maja 2024

Otrzymanie środków pieniężnych przy wystąpieniu ze spółki - skutki w PIT i VAT

Sprawdź, jakie są konsekwencje podatkowe na gruncie PIT i VAT powoduje otrzymanie środków pieniężnych przy wystąpieniu ze spółki jawnej. Dowiedz się, jak ustalić przychód z działalności i jak uniknąć podwójnego opodatkowania w takiej sytuacji.

20 maja 2024

Europejskie zarządzanie danymi - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868

Czy wiesz, co reguluje europejskie zarządzanie danymi ? Przeczytaj i dowiedz się, jak nowe rozporządzenie UE wpływa na ponowne wykorzystanie danych i usługi pośrednictwa, chroniąc jednocześnie poufność i własność intelektualną!

20 maja 2024

Czy osoba nieprowadząca działalności może wystawić fakturę VAT?

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mają możliwość uzyskiwać przychody za określone czynności na podstawie różnych stosunków prawnych. Jak udokumentować taką sprzedaż? Czy osoba nieprowadząca działalności może wystawić fakturę VAT? Dowiedz się!

20 maja 2024

Podatek PCC po terminie – czy można złożyć deklarację i uniknąć negatywnych konsekwencji?

Podatek PCC, a więc podatek od czynności cywilnoprawnych jest uiszczany m. in. od nabycia rzeczy ruchomych, nieruchomości, czy też pożyczek. Czy można uniknąć negatywnych konsekwencji jeśli chodzi o podatek PCC po terminie? Sprawdź!

20 maja 2024

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a moment jego powstania

Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednak ustawa przewiduje szereg wyjątków, które księgując sprzedaż należy mieć na uwadze. Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy!

20 maja 2024

Odwołanie powołanego pracownika

Powołanie jest jedną z form powstania stosunku pracy. Zakończenie stosunku pracy powstałego w przypadku powołania odbywa się na zupełnie innych zasadach. Przeczytaj i sprawdź jak wygląda odwołanie powołanego pracownika i na jakich zasadach się odbywa!

20 maja 2024

Pracownicy zarządzający zakładem pracy — szczególne cechy stosunku pracy

Przepisy prawa pracy stoją na gruncie równości pracowników w zakresie praw i obowiązków. Jednocześnie wspomniane regulacje wskazują szczególną grupę zatrudnionych, jakimi są pracownicy zarządzający zakładem pracy. Dowiedz się więcej na ten temat!

20 maja 2024

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego

Kiedy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego należy przeliczyć? Czy będzie on zarabiał więcej od innych pracowników? Sprawdź!

20 maja 2024

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych

Odpisy aktualizujące należności powinny być dokonywane w księgach rachunkowych na podstawie zasady ostrożności wyceny. Wyjaśniamy, jak prawidłowo zaewidencjonować w księdze handlowej odpisy aktualizujące oraz, czy mogą one stanowić koszt podatkowy!

20 maja 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów