Ostatnie artykuły autora:

Prawa konsumenta

Czym się różni reklamacja towaru od reklamacji usługi?

Reklamacja towaru stanowi ważną formę ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Warto jednak wiedzieć, jakie różnice występują w sytuacji, kiedy chcemy zareklamować wadliwy towar, a kiedy nienależycie wykonaną usługę.

22 marca 2019

Księgowość firm

Certyfikat rezydencji podatkowej - najważniejsze informacje!

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem potrzebnym w procesie prawidłowego udokumentowania prawa do zwolnienia z poboru podatku u źródła. Kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej oraz jaki jest termin jego ważności? Odpowiedź w artykule!

19 marca 2019

Prawo spółek

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w przypadku zmiany zarządu spółki

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wskazuje sytuacje, w których członkowie zarządu mogą odpowiadać swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania podatkowe spółki. Sprawdź kiedy członek zarządu odpowiada za długi spółki?

15 marca 2019

Ochrona danych

Czy można użyć logotyp klienta na swojej stronie internetowej?

Czy umieszczenie cudzego znaku towarowego na naszej stronie internetowej jest legalne? W jakich sytuacjach możemy stosować logotyp klienta, a w jakich tylko nazwę firmy? W jakiej formie należy uzyskać zgodę na korzystanie z logo klienta?

6 marca 2019

Ochrona danych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, czyli jak ją wypowiedzieć?

Zasady przetwarzania danych osobowych po RODO stały się łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Dzięki nowym przepisom, konsumenci uzyskali prawo do „bycia zapomnianym w sieci”. Co zrobić, aby cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych było skuteczne?

6 marca 2019

Podatek VAT

Usługi medyczne na gruncie podatku VAT - jak należy je rozliczyć?

Usługi świadczone w zakresie opieki medycznej są zwolnione z podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że są pewne wyjątki. Jak zatem prawidłowo rozliczyć usługi medyczne na gruncie podatku VAT? Kogo zaliczamy do osób wykonujących zawód medyczny? Odpowiadamy!

26 lutego 2019

Ochrona danych

Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w chmurze?

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze spoczywa w dużej mierze na barkach administratora danych, to on musi sprawować kontrolę, aby wyeliminować wszelkie ryzyko z ewentualnym wyciekiem informacji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

5 lutego 2019

Windykacja

Czym jest i jak działa konfiskata rozszerzona?

Konfiskata rozszerzona upoważnia do zajmowania m.in. samochodów, gruntów, dóbr luksusowych przez organy ścigania na poczet przyszłych kar. Instytucja konfiskaty została uregulowana przez Kodeks karny. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

31 stycznia 2019

Ochrona danych

Odpowiedzialność administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego wg RODO

Odpowiedzialność administratora danych jak i obowiązki na niego nałożone są zdefiniowane w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy, w sytuacji poniesienia szkód majątkowych lub w wyniku naruszenia przepisów

10 stycznia 2019

Ochrona danych

E-korespondencja a ochrona danych adresatów przy masowej wysyłce

E-korespondencja umożliwia łatwiejszy i szybszy kontakt pomiędzy przedsiębiorcą a kontrahentem. I o ile nie ma problemu, jeżeli kontaktujemy się z pojedynczym klientem, to korespondencja masowa rządzi się innymi prawami. Dowiedz się więcej!

24 września 2018

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów