Poradnik Przedsiębiorcy

Serwis Podatkowy

Zakup maszyny wraz z montażem z UE a podatek VAT

Zakup maszyny wraz z montażem z UE Zdarza się, że przedsiębiorcy zakupują urządzenia z innych państw UE. W cenę zakupu może być wliczony także montaż. Sprawdź, jak odnieść zakup maszyny wraz z montażem z UE do momentu powstania obowiązku podatkowego oraz kto stanie się płatnikiem podatku! czytaj dalej
2019-07-31

Podatek VAT

Czy nota korygująca musi zostać podpisana?

Nota korygująca - kwestie formalne Niektóre błędy na fakturze można poprawić notą korygującą wystawioną przez nabywcę. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez odbiorcę, ale czy wymaga również podpisu? Dowiedz się więcej na temat zasad i sposobu wystawiania not korygujących! czytaj dalej
2019-07-30

Podatek VAT

Informacja VAT-26 a wstępna opłata leasingowa - rozliczenie wydatków!

Informacja VAT-26 a wstępna opłata leasingowa - gdzie należy złożyć VAT-26? Podatnicy w działalności, często wykorzystują pojazdy na podstawie umowy leasingowej. Kiedy można odliczyć pełny podatek VAT za poniesione wydatki? Informacja VAT-26 a wstępna opłata leasingowa - sprawdź kiedy powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym? czytaj dalej

Rabat pośredni – skutki w PIT i VAT

Rabat pośredni - jak rozliczyć? Rabat pośredni polega na tym, że jest udzielany nie bezpośredniemu nabywcy towarów czy usług, a kolejnemu ich odbiorcy w łańcuchu dostaw. Dowiedz się, co jest istotą rabatu pośredniego i jak wygląda jego rozliczenie na gruncie podatku VAT i dochodowego! czytaj dalej

Rekompensata wypłacana za wadliwy towar - czy jest kosztem podatkowym

Rekompensata wypłacana za wadliwy towar - rozliczenie na gruncie PIT W umowach zawieranych z kontrahentami nierzadko zastrzegana jest rekompensata wypłacana za wadliwy towar przekazany nabywcy. Dowiedz się, kiedy koszty uboczne związane z wymianą towaru na przedmiot wolny od wad mogą stanowić koszty uzyskania przychodu! czytaj dalej
2019-07-29

Podatek VAT

Oklejanie osobowego samochodu firmowego a VAT

Oklejanie osobowego samochodu firmowego - jak rozliczyć VAT? Oklejanie osobowego samochodu firmowego to częste działanie przedsiębiorcy chcącego dotrzeć do swoich klientów. Zakup usługi oklejania samochodu wykorzystywanego w działalności może budzić wątpliwości przy rozliczeniu tego rodzaju kosztu na gruncie VAT. czytaj dalej
2019-07-29

Podatek VAT

Zwolnienie z podatku VAT w kolejnej działalności gospodarczej

Zwolnienie z podatku VAT w kolejnej działalności - jak to wygląda? Przedsiębiorcy często zastanawiają się czy przy ponownym założeniu działalności będzie obejmować ich zwolnienie z VAT. Dowiedz się, jak wygląda zwolnienie z podatku VAT w kolejnej działalności oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać. czytaj dalej

Likwidacja środka trwałego sfinansowanego dotacją - jak rozliczyć stratę?

Likwidacja środka trwałego sfinansowanego dotacją- rozliczenie straty W momencie likwidacji składnika majątku trwałego firmy, nieumorzona wartość odpisów amortyzacyjnych stanowi koszt przedsiębiorcy. Dowiedz się, czy również likwidacja środka trwałego sfinansowanego dotacją skutkuje ujęciem niezamortyzowanej części w KPiR! czytaj dalej

Wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej - jak rozliczyć?

Wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej - w jakiej formie sporządzić umowę? Niekiedy jeden ze wspólników może zdecydować się na wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa o przeniesieniu własności? W jakiej sytuacji wniesienie aportu może zostać zwolnione z podatku VAT? czytaj dalej
2019-07-26

Podatek VAT

Faktura zaliczkowa i końcowa w walucie obcej

Faktura zaliczkowa i końcowa - wystawianie Dokonując transakcji międzynarodowych przedsiębiorcy niejednokrotnie mają do czynienia z zaliczkami na poczet przyszłych zamówień. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo powinna być zaksięgowana faktura zaliczkowa i końcowa w walucie obcej! czytaj dalej

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego a VAT i PIT

Powypadkowa naprawa samochodu osobowego - rozliczenie VAT i PIT Powypadkowa naprawa samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w firmie, w niektórych przypadkach może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu. Sprawdź, jak rozliczyć koszt naprawy na gruncie PIT i VAT w przypadku naprawy powypadkowej samochodu! czytaj dalej
2019-07-25

Podatek VAT

Cena brutto - kiedy stanowi koszt uzyskania przychodu?

 Czym jest cena brutto ? Przedsiębiorca korzystając z usług lub dokonując zakupu towaru, otrzymuje potwierdzenie w formie faktury lub paragony. W jakich sytuacjach cena brutto z faktury stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Dotacja od gminy na wymianę instalacji grzewczej a opodatkowanie

Dotacja od gminy na wymianę instalacji grzewczej Wiele gmin w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska prowadzi program dofinansowania do wymiany starych instalacji grzewczych na bardziej ekologiczne. Sprawdź, czy dotacja od gminy na wymianę instalacji grzewczej może zostać zwolniona z opodatkowania! czytaj dalej
2019-07-24

Podatek VAT

Świadczenie usług pośrednictwa handlowego w kraju, UE i poza UE – rozliczenie

Świadczenie usług pośrednictwa handlowego - jak rozliczyć w kraju, UE i poza UE Rozliczenie usług pośrednictwa ze strony sprzedawcy różni się w zależności od miejsca wykonania usługi oraz podmiotu będącego odbiorcą. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć świadczenie usług pośrednictwa handlowego w kraju, UE i poza UE! czytaj dalej

Możesz nie wyliczać podatku dochodowego przez cały rok - zaliczka uproszczona

Zaliczka uproszczona - podstawowe informacje Zaliczka uproszczona to jedna z form opłacania podatku dochodowego. Może okazać się ona bardzo korzystna dla wielu podatników. Dowiedz się, , kto może skorzystać z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej i czy wybór ten należy zgłosić do urzędu! czytaj dalej
2019-07-24

Podatek VAT

Nadwyżka podatku VAT - zwrot czy przeniesienie na następny okres?

Nadwyżka podatku VAT - przeniesienie na następny okres rozliczeniowy Nadwyżka podatku VAT może wystąpić w wielu przypadkach, nawet jeżeli nastąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Dowiedz się, jakie są podstawowe zasady zwrotu podatku VAT oraz czym jest przeniesienie VAT na następny okres rozliczeniowy! czytaj dalej
2019-07-24

Podatek VAT

Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni - podstawowe warunki

Zwrot różnicy podatku  w terminie 25 dni Czynni podatnicy VAT mają możliwość ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy. Czy zwrot różnicy podatku może nastąpić w terminie 25 dni? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Spotkanie z kontrahentem w restauracji w kosztach firmowych

Spotkanie z kontrahentem w restauracji - czy może stanowić koszt? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z częstymi spotkaniami z kontrahentami czy prowadzeniem negocjacji poza siedzibą firmy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy spotkanie z kontrahentem w restauracji może być kosztem uzyskania przychodu? czytaj dalej
2019-07-23

Podatek VAT

Rabat pośredni - rozliczanie i dokumentowanie

Rabat pośredni - dokumentacja Sprzedawcy często udzielają swoim stałym klientom różnego rodzaju rabatów. Istnieją różne rodzaje rabatów m.in możemy wyróżnić rabat "zwykły" oraz rabat pośredni. Czym jest i jak należy rozliczyć rabat pośredni pośredni względem podatkowym? Sprawdź! czytaj dalej
2019-07-23

Podatek VAT

Nieodpłatne przekazanie towaru zagranicznemu klientowi na gruncie VAT

Nieodpłatne przekazanie towaru zagranicznemu klientowi - jak rozliczyć? Niekiedy przedsiębiorca przekazuje kontrahentowi prezenty o małej wartości lub próbki na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Dowiedz się, czy takie nieodpłatne przekazanie towaru zagranicznemu klientowi należy opodatkować! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy jeden dzień opóźnienia w wysyłce deklaracji do urzędu powoduje negatywne konsekwencje?
Zobacz odpowiedź eksperta