0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

21 wyników dla tematu: oplaty-sadowe

Artykuły:

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2023

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w 2023 roku!

1 stycznia 2023

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych a sposób ich zapłaty

Procedura sądowa w postępowaniu cywilnym jest nad wyraz sformalizowana w tym wymaga ona uiszczenia opłaty sądowej. W jaki sposób dokonać zapłaty za opłaty sądowe w sprawach cywilnych? Czy za brak opłacenia pisma grożą sankcje? Odpowiadamy w artykule!

9 czerwca 2022

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2022

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w 2022 roku!

1 stycznia 2022

Zwolnienie od kosztów sądowych- czy przedsiębiorca ma takie prawo?

O zwolnienie od kosztów sądowych może ubiegać się osoba fizyczna, która zadeklaruje, że poniesione koszty spowodują uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub też ich poniesienie może narazi ją na taki uszczerbek.

27 kwietnia 2021

Opłaty sądowe poniesione w imieniu kontrahenta - jak księgować?

W praktyce gospodarczej działając w imieniu i na rzecz swojego klienta, podmiot reprezentujący często ponosi koszty w postaci opłat sądowych. Przy czym koszty te zostaną mu zwrócone. W jaki sposób rozliczyć opłaty sądowe poniesione w imieniu kontrahenta?

10 lutego 2021

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2021

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w 2021 roku!

1 stycznia 2021

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2020

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w 2022 roku!

1 stycznia 2020

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2019

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w bieżącym roku!

29 października 2019

Jakie są koszty dochodzenia wierzytelności?

Wytoczenie powództwa wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków, w tym uiszczenia opłaty sądowej. Ile wynoszą opłaty sądowe? Jakie jeszcze opłaty składają się na koszty dochodzenia wierzytelności? Kiedy sprawa dotyczy roszczeń majątkowych?

26 marca 2019

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Sprawy cywilne wiążą się z poniesieniem kosztów, których zwrotu możemy się domagać po wygranej. Jednym z podstawowych wydatków, który należy ponieść przy wnoszeniu sprawy, jest opłata sądowa. Zobacz, jakie są inne koszty sądowe w sprawach cywilnych!

20 marca 2019

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2017

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym obowiązują w tym roku!

8 listopada 2017

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2018

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe dotyczą np. przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym obowiązują w bieżącym roku!

24 października 2017

Przedsiębiorca w sądzie - jak napisać pozew?

Zawieranie transakcji z kontrahentami może wiązać się z ryzykiem nieotrzymania płatności. Bardzo często strony spotykają się w taki wypadku w sądzie. Czy wiesz, jak napisać pozew? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

18 lipca 2017

Opłaty sądowe w sprawach cywilnoprawnych

Zasady pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych, ich wysokość, a także zasady ich zwrotu określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jak wysokie są opłaty sądowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

8 czerwca 2017

Wpłata wpisu sądowego na zły rachunek bankowy

Jakie konsekwencje niesie za sobą wpłata wpisu sądowego na zły rachunek bankowy, czy należy napisać sprostowanie?

10 listopada 2016

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2016

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź jakie opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym obowiązują w tym roku!

1 stycznia 2016

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2015

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź obowiązujące stawki w 2015 roku.

1 stycznia 2015

Opłaty sądowe są zwolnione z podatku VAT

Poznaj aktualne przepisy na temat opodatkowania znaków sądowych.

9 maja 2014

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2014

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź obowiązujące stawki w 2014 roku.

1 stycznia 2014

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2011

Niemalże każdy wniosek skierowany do sądu podlega opłacie. W zależności od tego o jaki wpis wnosimy wysokość opłaty będzie inna. Sprawdź obowiązujące stawki w 2011 roku.

1 stycznia 2011

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów