0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpłata wpisu sądowego na zły rachunek bankowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam wezwanie do zapłaty wpisu sądowego związanego z przeprowadzonym postępowaniem. Wpłatę uiściłam na zły rachunek bankowy - innego administracyjnego sądu wojewódzkiego. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Kornelia, Wodzisław Śląski

 

Zgodnie z art. 219 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłaty należy dokonać gotówką w kasie właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy odpowiedniego sądu administracyjnego, podając tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych. Za sąd właściwy uznaje się sąd uprawniony do rozpoznania sprawy. Wpłata środków na konto niewłaściwego sądu zostanie przez sąd przelana na konto odpowiedniego organu, ważne jest jednak kiedy to nastąpi. Niewpłacenie środków na konto w terminie traktowane jest jako niewywiązanie się ze zobowiązań. Wpłata wpisu sądowego na zły rachunek bankowy również uznawana jest za niewywiązanie się ze zobowiązań. Zatem jeżeli przelew środków z konta jednego sądu do drugiego dokonany zostanie w terminie, płatność zostanie poprawnie rozliczona przez sąd, jeśli natomiast przelew środków odbędzie się po terminie, transakcja zostanie odrzucona. W takim przypadku możliwe jest przywrócenie terminu zapłaty. Wymagane jest jednak złożenie przez podatnika wniosku o braku winy za niedotrzymanie terminu w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przyczyny niedotrzymania terminu płatności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów