0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9 wyników dla tematu: skarga-kasacyjna

Artykuły:

Apelacja od wyroku sądu pracy - jak złożyć?

Pracownik ma praw zwrócić się do sądu pracy jeśli pracodawca łamie prawo. Jednak nie zawsze wyrok sądu jest korzystny dla pracownika. Jak wygląda apelacja od wyroku sądu pracy? Jakich formalności należy dopełnić aby ją złożyć? Przeczytaj!

7 stycznia 2022

Skarga kasacyjna do NSA - najważniejsze informacje!

Skarga kasacyjna jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym. Przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kto może wnieść skargę kasacyjną do NSA? Sprawdź!

11 czerwca 2021

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – jak i kiedy z niej skorzystać?

Co do zasady do ogłoszonego wyroku można wnieść apelację. Jednak czy można odwołać się od prawomocnego wyroku sądu II instancji? Tak! Możesz wnieść skargę kasacyjną.. Przeczytaj, jak działa i komu przysługuje skarga kasacyjna!

25 lutego 2020

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym

Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżania w postępowaniu cywilnym. Kiedy można wnieść skargę kasacyjną oraz kto może to zrobić? Z jakich elementów powinna się składać skarga oraz jakie są jej postawy? Odpowiadamy w artykule!

3 stycznia 2020

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym - kiedy się stosuje?

Do każdego odwołania od wydanej decyzji administracyjnej można złożyć skargę. Czym jest skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym? Kto i w jakim terminie może ją wnieść? Z jakich elementów powinna się składać? Odpowiadamy w naszym artykule!

4 grudnia 2019

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – najważniejsze informacje

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia orzeczeń w procesie cywilnym. Kto jest uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej? Od jakich orzeczeń przysługuje skarga i jaki jest termin jej wniesienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

5 września 2019

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu

Skarga o stwierdzenie niezgodności przysługuje i może zostać wniesiona od prawomocnych postanowień wydawanych w postępowaniach dotyczących orzeczeń przez organy państw obcych oraz do spraw sądów II instancji, które kończą postępowanie w sprawie.

17 września 2018

Kiedy jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania cywilnego?

Skarga o wznowienie postępowania cywilnego może wpłynąć przed sąd cywilny w takich przypadkach, gdy np. w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeśli strona nie posiada zdolności sądowej bądź procesowej. Dowiedz się więcej!

23 sierpnia 2018

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego krok po kroku

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego - odwołanie do izby skarbowej, skarga do WSA, skarga kasacyjna NSA. Chroń swoje interesy!

9 października 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów