0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biegli sądowi a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT biegłych sądowych należy rozróżnić dwie sytuacje:

  • świadczenie usług na zlecenie sądów,
  • świadczenie czynności biegłego w celach prywatnych ekspertyz.

W zależności od tego, która z nich będzie miała miejsce, różnie będzie ustalany moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Biegli sądowi - czynności wykonywane na zlecenie sądów a obowiązek podatkowy VAT

W sytuacji, gdy biegły sądowy w 2014 roku będzie świadczył usługi na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, czy też prokuratury, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie powstawał tak jak dotychczas, czyli w dacie otrzymania całości lub części zapłaty.

Data wystawienia faktury przez biegłego ani data wykonania usługi na rzecz sądu nie będzie miała znaczenia. Podatnik powinien jednak pamiętać, że nie tylko otrzymanie całości wynagrodzenia, ale także otrzymanie przedpłaty, zaliczki, zadatku itp. spowoduje u niego powstanie obowiązku podatkowego w tej konkretnej części.

Przykład 1.

Biegły rewident w dniu 5 stycznia wykonał usługę na zlecenie sądu powszechnego. Faktura dokumentująca sprzedaż została wystawiona 20 stycznia. Płatność za usługę nastąpiła 10 lutego. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstanie dnia 10 lutego, ponieważ w tym dniu biegły otrzymał płatność za wykonaną usługę.

Przykład 2.

Biegły rewident w dniu 5 stycznia wykonał usługę na zlecenie sądu powszechnego. Faktura dokumentująca sprzedaż została wystawiona 20 stycznia na kwotę 3.000 zł. 10 lutego biegły otrzymał 2.000 zł, natomiast 8 marca otrzymał pozostałą należność 1.000 zł. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstanie w części w lutym (odpowiednio 2.000 zł) oraz w marcu (1.000 zł).

Czynności biegłego realizowane na rzecz podmiotów innych niż sądy

Gdy biegły w 2014 roku będzie świadczył usługi na rzecz innych podmiotów niż sądy, wówczas obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT będzie powstawał na zasadach ogólnych, czyli co do zasady w dacie wykonania usługi, ekspertyzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów