Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zasiłek macierzyński w przypadku pracy na etat i prowadzenia działalności gospodarczej

Przy zatrudnieniu na umowę o pracę pracownica ciężarna lub planująca ciążę nie musi się obawiać się o prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wątpliwości natomiast pojawiają się, gdy kobieta prowadzi działalność gospodarczą, a także gdy jest zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie ma firmę.

Zasiłek chorobowy i macierzyński przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązkowo opłacają składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest konieczne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, jest ono dobrowolne i uzależnione od decyzji przedsiębiorcy.

Zasiłek chorobowy i macierzyński przysługuje kobiecie, która prowadząc działalność gospodarczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

W celu otrzymania zasiłku chorobowego należy być zgłoszonym do  ubezpieczenia chorobowego i terminowo opłacać składki z tego tytułu nieprzerwanie przez okres 90 dni. Konieczne jest terminowe opłacanie składek, ponieważ nieterminowa wpłata powoduje utratę prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku ciąży maksymalny okres przebywania na zasiłku chorobowym wynosi 270 dni, a zasiłek jest wypłacany w 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko,

  • przyjęła dziecko - w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia - na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

  • przyjęła dziecko - w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10 roku życia - na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu wyczekiwania, czyli podlegania pod ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres 90 dni. Zasiłek macierzyński jest wypłacany po opłaceniu przynajmniej jednej pełnej składki chorobowej.

Kobieta ma obowiązek korzystania z zasiłku macierzyńskiego przez okres 14 tygodni od dnia porodu, ponieważ jest to okres przeznaczony na regenerację jej organizmu. Po upływie tego okresu matka dziecka ma prawo zrezygnować zupełnie z pobierania zasiłku i wrócić do pracy lub przenieść do niego prawo na ubezpieczonego ojca dziecka.

Matka, która podlega ubezpieczeniu tylko z prowadzonej działalności, może sama zadecydować o wysokości opłacanych składek. Im wyższe składki, tym wyższa podstawa wymiaru do ustalenia zasiłku. W regulowaniu wysokości składek istnieje jednak ograniczenie - na 2014 rok maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 9 365 zł miesięcznie (112 380 zł rocznie).

Zasiłek macierzyński przy prowadzonej działalności i zatrudnieniu na umowę o pracę

Osoba zatrudniona na umowę o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Bez względu na wymiar etatu i wysokość wynagrodzenia składki muszą być opłacane przez pracodawcę (płatnika składek).

Przy zbiegu ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej obowiązek opłacania składek jest zależny od wysokości wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę. Jeżeli osoba prowadząca działalność otrzymuje z tytułu zatrudnienia co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2014 roku 1680 zł brutto), opłacanie składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dobrowolne, obowiązkowa jest wyłącznie składka zdrowotna. W przedstawionej sytuacji nawet jeżeli kobieta ciężarna prowadząca działalność zdecyduje się na dobrowolne opłacanie składek społecznych z tyt. prowadzonej działalności, prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego otrzyma tylko z tytułu umowy o pracę.

Jest to spowodowane faktem, że w opisanym przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu prowadzonej działalności są dobrowolne, natomiast ubezpieczenie chorobowe można opłacać tylko przy obowiązkowych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych.

Takie stanowisko jest podparte wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 roku, sygn. akt: II UK 32/08: “Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego”.

Jednak w przypadku gdy kobieta jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy i jej przychody nie przekraczają kwoty 1680 zł brutto, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom zarówno z tytułu umowy o pracę, jak również z tytułu prowadzonej działalności. W takiej sytuacji może się zdecydować na opłacanie wyższych od (obowiązkowych) składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i pozyskać zasiłek chorobowy oraz macierzyński z dwóch tytułów.