0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja długu spadkobiercy ze spadku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawem wierzyciela jest dochodzenie swoich roszczeń z całego majątku jaki posiada dłużnik (za wyjątkami określonymi w kpc.) Na majątek dłużnika składał się będzie również spadek, co oznacza, że wierzyciel może skutecznie dochodzić z niego należności. Czy można zacząć działać w momencie, w którym dłużnik jeszcze nie otrzymał należnego spadku? Tak! Sprawdź, jak w praktyce wygląda egzekucja długu spadkobiercy ze spadku.

Egzekucja długu spadkobiercy, gdy dłużnikowi przysługuje spadek

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest tytuł wykonawczy. Dodatkowo, w momencie gdy wierzyciel wie, że dłużnikowi przysługuje spadek, którego jeszcze nie otrzymał, powinien złożyć do komornika wniosek o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału spadku.

W rezultacie wnioskuje o “zajęcie” miejsca dłużnika w podziale spadku. Otrzymując prawo do udziału w majątku, może uzyskać wszystko to, co przypadałoby dłużnikowi.

Uwaga!
Termin na zażądanie przeprowadzenia egzekucji z części spadku przypadającego dłużnikowi to 1 miesiąc od przeprowadzenia przez sąd działu majątku. Po tym terminie wszystkie przedmioty wchodzące w skład spadku są wolne od zajęcia.

Jeżeli dłużnik w spadku otrzyma nieruchomość bądź jej część, wówczas po przeprowadzeniu działu majątku konieczne jest umieszczenie informacji o zajęciu w księdze wieczystej lub zawiadomienia w zbiorze dokumentów. Informację przekazuje sąd przeprowadzający podział majątku do sądu właściwego dla księgi wieczystej.

Zajęcie prawa do podziału przekazane przez komornika

Jeżeli spadkobierca - dłużnik posiada udział w spadku wówczas o zajęciu jego części pozostali spadkobiercy dowiadują się od komornika. Co więcej, komornik informuje ich, że od tego momentu to wierzyciel ma prawo do zgłoszenia żądania o podział spadku, a także wszystko to, co przypadałoby dłużnikowi w wyniku podziału - jest objęte zajęciem.

Co do zasady, zajęcie dokonane jest z chwilą poinformowania o tym pozostałych spadkobierców. Jeżeli nie ma takich osób, wówczas z chwilą doręczenia dłużnikowi powiadomienia o zajęciu.

Egzekucja długu spadkobiercy, gdy dłużnik pozostawił spadek

A co jeżeli to dłużnik pozostawił spadek? W takim przypadku wierzyciel również ma prawo dochodzenia z niego należności. O ile nie jest ważne czy spadkobiercy wiedzieli o długu, o tyle ważne jest, aby zwrócić uwagę w jaki sposób przyjęli oni spadek, bowiem od tego zależy w jakim stopniu zostanie on uregulowany. Mają oni 3 możliwości:

  • przyjęcie wprost spadku,

  • odrzucenie spadku,

  • przyjęcie z dobrodziejstwami inwentarza.

Przyjęcie wprost spadku to przyjęcie spadku wraz z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi. Oznacza to, że od tej pory to spadkobiercy odpowiadają za powstały dług - nie tylko do wysokości otrzymanego spadku, ale także całym swoim majątkiem. Odrzucenie spadku natomiast oznacza całkowite wykluczenie z dziedziczenia, a w rezultacie wyłączenie z odpowiedzialności za dług.

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę skutkuje “przerzuceniem” go na kolejną linię pokoleniową.

Spadek przyjęty z dobrodziejstwami inwentarza oznacza, że spadkobiercy nie są odpowiedzialni za całość pozostawionego długu, a jedynie do wysokości spadku. Jest to ważne dla wierzycieli, aby uniknąć bezprawnego egzekwowania całości długu w momencie, gdy spadek nie jest w stanie go pokryć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów