Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Egzekucja długu spadkobiercy ze spadku

Prawem wierzyciela jest dochodzenie swoich roszczeń z całego majątku jaki posiada dłużnik (za wyjątkami określonymi w kpc.) Na majątek dłużnika składał się będzie również spadek, co oznacza, że wierzyciel może skutecznie dochodzić z niego należności. Czy można zacząć działać w momencie, w którym dłużnik jeszcze nie otrzymał należnego spadku? Tak! Sprawdź, jak w praktyce wygląda egzekucja długu spadkobiercy ze spadku.

Pierwszy krok - tytuł wykonawczy

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest tytuł wykonawczy. Dodatkowo, w momencie gdy wierzyciel wie, że dłużnikowi przysługuje spadek, którego jeszcze nie otrzymał, powinien złożyć do komornika wniosek o zajęcie prawa dłużnika do żądania podziału spadku.

W rezultacie wnioskuje o “zajęcie” miejsca dłużnika w podziale spadku. Otrzymując prawo do udziału w majątku, może uzyskać wszystko to, co przypadałoby dłużnikowi.

Uwaga!

Termin na zażądanie przeprowadzenia egzekucji z części spadku przypadającego dłużnikowi to 1 miesiąc od przeprowadzenia przez sąd działu majątku. Po tym terminie wszystkie przedmioty wchodzące w skład spadku są wolne od zajęcia.

 

Jeżeli dłużnik w spadku otrzyma nieruchomość bądź jej część, wówczas po przeprowadzeniu działu majątku konieczne jest umieszczenie informacji o zajęciu w księdze wieczystej lub zawiadomienia w zbiorze dokumentów. Informację przekazuje sąd przeprowadzający podział majątku do sądu właściwego dla księgi wieczystej.

Zajęcie prawa do podziału przekazane przez komornika

Jeżeli spadkobierca - dłużnik posiada udział w spadku wówczas o zajęciu jego części pozostali spadkobiercy dowiadują się od komornika. Co więcej, komornik informuje ich, że od tego momentu to wierzyciel ma prawo do zgłoszenia żądania o podział spadku, a także wszystko to, co przypadałoby dłużnikowi w wyniku podziału - jest objęte zajęciem.

Co do zasady, zajęcie dokonane jest z chwilą poinformowania o tym pozostałych spadkobierców. Jeżeli nie ma takich osób, wówczas z chwilą doręczenia dłużnikowi powiadomienia o zajęciu.

Egzekucja długu ze spadku dłużnika

A co jeżeli to dłużnik pozostawił spadek? W takim przypadku wierzyciel również ma prawo dochodzenia z niego należności. O ile nie jest ważne czy spadkobiercy wiedzieli o długu, o tyle ważne jest, aby zwrócić uwagę w jaki sposób przyjęli oni spadek, bowiem od tego zależy w jakim stopniu zostanie on uregulowany. Mają oni 3 możliwości:

  • przyjęcie wprost spadku,

  • odrzucenie spadku,

  • przyjęcie z dobrodziejstwami inwentarza.

Przyjęcie wprost spadku to przyjęcie spadku wraz z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi. Oznacza to, że od tej pory to spadkobiercy odpowiadają za powstały dług - nie tylko do wysokości otrzymanego spadku, ale także całym swoim majątkiem. Odrzucenie spadku natomiast oznacza całkowite wykluczenie z dziedziczenia, a w rezultacie wyłączenie z odpowiedzialności za dług.

Uwaga!

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę skutkuje “przerzuceniem” go na kolejną linię pokoleniową.

 

Spadek przyjęty z dobrodziejstwami inwentarza oznacza, że spadkobiercy nie są odpowiedzialni za całość pozostawionego długu, a jedynie do wysokości spadku. Jest to ważne dla wierzycieli, aby uniknąć bezprawnego egzekwowania całości długu w momencie, gdy spadek nie jest w stanie go pokryć