0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transakcje internetowe - obowiązki podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż lub kupno towarów w internecie nakłada na pewne obowiązki podatkowe wobec fiskusa. Aktywność internetowa podlega tym samym zasadom rozliczeń podatkowych co działalność tradycyjna. 

Obowiązki podatkowe 

Z każdą aktywnością w sieci wiążą się pewne obowiązki podatkowe. W grę wchodzą tu takie obciążenia, jak: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, a czasem również akcyza.

Warto o tym pamiętać, bo działalność w sieci jest pod ścisłą kontrolą fiskusa, co pozwala organom podatkowym na łatwe wykrywanie nadużyć w tym zakresie. Nierozliczenie sprzedaży czy kupna przed urzędem skarbowym spowoduje powstanie zaległości podatkowej, którą będzie trzeba uiścić wraz z odsetkami. Dodatkowo organy podatkowe mogą ukarać podatnika sankcją wynikającą z kodeksu karnego skarbowego.

Obowiązki podatkowe - prowadzenie działalności

Obowiązki podatkowe osób handlujących w Internecie będą zależały od sposobu prowadzonej działalności. Prowadzenie firmy w Internecie spowoduje, że przedsiębiorca będzie musiał zarejestrować działalność, odprowadzać należne podatki i składki ZUS.

Jeżeli prowadzona działalność spełnia warunki umożliwiające uznanie jej za działalność gospodarczą, sprzedawca powinien rozpoznawać przychód, ustalać dochód na podstawie prowadzonej dokumentacji podatkowo-księgowej, ewentualnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Jeżeli działalność handlowa podlega opodatkowaniu VAT, wiąże się to z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT, prowadzeniem rejestru VAT, składaniem deklaracji i rozliczaniem tego podatku, wystawianiem faktur lub rejestrowaniem obrotu w kasie rejestrującej.

Obowiązki podatkowe - transakcje indywidualne

Sprzedaż rzeczy ruchomych, która nie jest wykonywana w ramach działalności, jeżeli następuje przed upływem sześciu miesięcy od dnia ich nabycia, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje z chwilą przekroczenia tzw. kwoty wolnej od podatku. Do kwoty tej wliczane są jednak wszystkie źródła dochodów, a nie tylko zyski z internetowych aukcji.

Zasada ta dotyczy także kupujących. Osoba fizyczna kupująca rzeczy na aukcjach internetowych, która nie jest podatnikiem VAT, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli wartość danego towaru będzie przekraczać 1 tys. zł. Stawka tego podatku wynosi 2 proc. od wartości sprzedawanego towaru.

Obowiązki podatkowe a kontrole

W celu kontroli urzędnicy kontaktują się z właścicielami portali aukcyjnych i proszą o przekazanie danych dotyczących konkretnego użytkownika. Mają też programy komputerowe, które pomagają w odszukiwaniu podatników, którzy działają w Internecie, a nie wywiązują się z obowiązków podatkowych.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jeśli urząd wytypuje już osobę do kontroli, najczęściej wzywana jest ona do złożenia wyjaśnień, np. w sprawie wysokości zadeklarowanego za dany rok podatku dochodowego. Urząd może również żądać informacji, czy podatnik sprzedał towar po cenie, która odpowiada jego rynkowej wartości.

Podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w czynnościach fiskusa, może pytać o informacje, jakie pozyskuje organ, może przeglądać zgromadzone materiały, prosić o powołanie świadków czy przeprowadzenie rozprawy podatkowej, która pozwala na konfrontację wiedzy urzędników i podatnika.

Przy kontroli podatnika działającego w Internecie urząd ma też pewne obowiązki. Organ podatkowy musi przedstawić podatnikowi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazać legitymację służbową. Kontrolę kończyć powinno doręczenie protokołu, w którym organ podatkowy dokumentuje jej przebieg.

W zakresie podatku dochodowego ukrywanie źródła przychodów ze sprzedaży towarów przez Internet - jeżeli zostanie wykazane w trakcie kontroli - może wiązać się nie tylko z ustaleniem zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami, ale także grozić odpowiedzialnością karno-skarbową.

Obowiązki podatkowe a wykrywane nieprawidłowości w czasie kontroli

Najczęstszymi nieprawidłowościami, z jakimi spotykają się organy podatkowe w trakcie prowadzonych kontroli u podatników dokonujących transakcji za pośrednictwem Internetu są:

  • prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • brak dokumentacji podatkowej,
  • firmanctwo,
  • dokonywanie czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestracyjnej bądź bez wystawiania faktury VAT.

Podatnicy, którzy mimo takiego obowiązku nie rozliczą działalności w Internecie, mogą zostać ukarani sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. Podatnicy, którzy uchylają się od opodatkowania, nie ujawniają właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składają deklaracji, podlegają karze grzywny albo karze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów