0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Do którego urzędu zapłacić PCC?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam towar od osoby prywatnej w kwocie 1200 zł. Wiem, że muszę opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Do którego urzędu zapłacić PCC? Co wskazać w tytule płatności?

Martyna, Olsztyn

 

To, do którego urzędu zapłacić PCC, zależy od rodzaju rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych w kraju. Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa, że od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż np. nieruchomości, oraz od pozostałych umów – organem podatkowym właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. W przypadku osób fizycznych, kwestia do którego urzędu zapłacić PCC jest jednoznaczna ponieważ będzie to US właściwy dla adresu zamieszkania.

Od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych stawka podatku wynosi 2%. Zwolnienie z PCC obowiązuje w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Ponieważ towar kosztował łącznie 1200 zł, nie może korzystać ze zwolnienia z podatku i konieczne jest jego opłacenie od całej kwoty zakupu.

Czas na złożenie deklaracji PCC-3 i zapłatę wykazanego podatku upływa 14 dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tytule przelewu należy wskazać symbol deklaracji, czyli PCC-3.

Deklarację można dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście, wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub też elektronicznie. Osoby fizyczne mają możliwość wysyłki e-deklaracji bez podpisu kwalifikowanego, autoryzując wysyłkę kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w poprzednim roku podatkowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów