Poradnik Przedsiębiorcy

Etat i działalność - zakończenie umowy o pracę

Aktualnie pracuję na etacie i prowadzę działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzonej działalności opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż otrzymuję wynagrodzenie wyższe od minimalnego. Zakończenie umowy o pracę będzie miało miejsce 20.07.2018 r. W jaki sposób zgłosić to do ZUS?

Paweł, Elbląg

 

W momencie zakończenia umowy o pracę będzie Pan podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym konieczne będzie wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA. W deklaracji ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania od dnia wprowadza Pan 21.07.2018 r. - dzień następny po zakończeniu umowy o pracę, również w dokumencie ZUS ZUA jako datę powstania obowiązku ubezpieczeniowego podaje Pan 21.07.2018 r.

Z uwagi na to, że zakończenie umowy o pracę miało miejsce w trakcie miesiąca, w lipcu nie będzie Pan podlegał ubezpieczeniom społecznym przez pełny miesiąc. W związku z tym może Pan naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt).