0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zeznania roczne w pigułce - o czym nie wolno zapomnieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego zbliża się termin składania zeznań rocznych za rok poprzedni. Rozliczenie podatkowe dokonywane w 2022 roku nie różni się w sposób znaczący od deklaracji składanych w ubiegłym roku podatkowym. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak rozliczyć zeznania roczne z działalności gospodarczej za 2022 rok!

 

Do pobrania:

Pobierz darmową broszurę: Zeznania roczne za 2022 rok.pdf

Zeznania roczne - zasady ogólne

Przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) wypełnia deklarację PIT-36. Takie zeznanie roczne powinno zawierać wyłącznie dochody opodatkowane według stawki 12% i 32% (w przypadku przekroczenia I progu podatkowego, czyli dochodów w kwocie 120 000 zł). Tym sposobem podatnik rozlicza na jednym formularzu dochody z takich źródeł jak działalność, etat czy zlecenie. Dodatkowo opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) umożliwia wspólne rozliczenia roczne małżonków, o ile łączyła ich wspólność majątkowa i pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych takich jak:

 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa, które jednak nie mogą przekroczyć 6% dochodu,
 • ulgi rehabilitacyjne,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (do kwoty 10 659,60 zł za 2022 rok),
 • ulga na internet (do kwoty 760 zł),
 • ulga na dzieci,
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulga termomodernizacyjna (do kwoty 53 000 zł),
 • strata z lat ubiegłych.

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w systemie wFirma.pl wystarczy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać: Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36).

zeznania roczne

Dane o przychodach i kosztach, jak również wartościach składek społecznych oraz wyliczonych i zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy zostaną automatycznie uzupełnione w deklaracji rocznej. Należy jedynie je zweryfikować i wprowadzić dodatkowe odliczenia, które przysługują przedsiębiorcy.

Jeżeli podatnik, którego działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych osiągnął w ciągu roku jeszcze inne przychody, poza działalnością gospodarczą to również powinien je rozliczyć na deklaracji PIT-36 (w przypadku przychodów z zatrudnienia na etacie należy je rozliczyć na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy). Więcej informacji w artykule: Zeznanie roczne - własna działalność i etat.

Zeznania roczne - podatek liniowy

Wybór podatku liniowego przez przedsiębiorcę oznacza rozliczanie się według stałej stawki podatku w wysokości 19%. Podatek nie jest uzależnionych od wysokości osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać:

 • podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • nieświadczący usług na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym dla niego w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. W takim przypadku wybór podatku liniowego będzie możliwy dopiero od kolejnego roku.

Termin złożenia deklaracji rocznej PIT-36L, podobnie jak w przypadku skali podatkowej, mija 30 kwietnia kolejnego rok podatkowego. W tej sytuacji dochody spoza działalności (np. z pracy na etacie) należy rozliczyć na osobnym zeznaniu rocznym PIT-37. Co ważne, opodatkowane liniowe uniemożliwia wspólne rozliczanie z małżonkiem oraz korzystanie z większości ulg podatkowych.

Podsumowując, przy podatku liniowym przedsiębiorca nie ma możliwości:
 • korzystania z ulg podatkowych,
 • wspólnego rozliczania z małżonkiem,
 • korzystania z kwoty wolnej od podatku,
 • odliczenia od dochodu darowizny,
 • odliczenia od dochodu ulgi m.in. na dzieci czy internet.

W celu przygotowania w systemie wFirma.pl zeznania rocznego z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać: Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L).

zeznania roczne

Zeznania roczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Takie zeznania roczne jak PIT-28 zobowiązane są złożyć do końca lutego:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz
 • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z ulgi prorodzinnej. Mogą jednak skorzystać z ulgi internetowej czy ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego.

Podatnikowi rozliczającemu się ryczałtem ewidencjonowanym nie przysługuje co do zasady wspólne rozliczenie z małżonkiem. Wyjątkiem są jednak przychody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze. W tym przypadku uzyskiwanie przychodów z takich źródeł daje możliwość do łączenia przychodów małżonków lub rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać: Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

zeznania roczne

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów