0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe umiejętności – czego oczekujemy od pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeszcze jakiś czas temu od pracowników wymagaliśmy przede wszystkim kompetencji twardych, czyli konkretnych, takich, które można w pewien sposób zmierzyć. Jednak dzisiaj w coraz większej liczbie zawodów coraz bardziej liczą się dodatkowe umiejętności miękkie. Czego oczekujemy od „idealnego” pracownika? Na co warto zwracać uwagę? Podpowiadamy w niniejszym artykule! 

Dlaczego umiejętności miękkie są ważne? 

Zanim wymienimy dodatkowe umiejętności, których warto oczekiwać od naszych potencjalnych i aktualnych pracowników, warto wyjaśnić, dlaczego kompetencje miękkie są tak ważne i coraz częściej są wręcz wymagane. 

Posiadanie tych umiejętności sprawia, że pracownicy mogą lepiej wykonywać swoją pracę – być bardziej otwartym na drugiego człowieka, współpracować bez problemu z innymi, rozwiązywać konflikty czy chociażby dobrze organizować swoją pracę. 

Oczywiście twarde, mierzalne kompetencje są ważne i bez nich trudno wywiązywać się ze swoich obowiązków, jednak jeśli zostaną one uzupełnione o dodatkowe umiejętności, najpewniej pracownik będzie jeszcze bardziej skuteczny, zaangażowany i produktywny. 

Dlatego też warto traktować kompetencje miękkie nie jako nieoryginalne frazesy wpisywane do CV, ale jako coś, co może sprawić, że do naszego zespołu dołączy osoba kompetentna, która nie będzie miała problemu z wykonywaniem swoich zadań. 

Dodatkowe umiejętności pracowników

Czego warto wymagać od swoich pracowników i dlaczego? Jak może się to odbić na pracy całej firmy? Przedstawiamy 10 umiejętności miękkich, których warto oczekiwać od swoich pracowników!

Zaangażowanie

Zaangażowanie w powierzane zadania i życie firmy jest bardzo ważne, ponieważ zwiększa ono motywację do pracy, produktywność czy nawet kreatywność pracownika. Może być ono budowane dzięki dobrym systemom motywacyjnym, przekazywaniem większej odpowiedzialności, okazywanie zaufania itd. Jednak zdarza się też tak, że pracownik jest zaangażowany od samego początku we wszystkie projekty. Dzięki temu jego wydajność się zwiększa. Chce on dla firmy jak najlepiej i stara się, by właśnie tak było. Czuje się jej częścią i wie, że jego praca składa się na sukces całego przedsiębiorstwa.

Komunikatywność

Jedną z najbardziej znanych umiejętności miękkich jest komunikatywność, czyli umiejętność przekazywania komunikatów w taki sposób, by były zrozumiałe dla wszystkich – chodzi tutaj nie tylko o przekaz ustny, lecz także maile. Dzięki temu nie wynikają żadne nieporozumienia, ponieważ ktoś kogoś nie zrozumiał lub informacje zostały niewłaściwie przekazane. Komunikatywność jest niezwykle ważna w biznesie i warto pamiętać, że nie polega tylko na tym, by umieć nawiązywać z każdym kontakt.

Kreatywność

W wielu zawodach bardzo ważna jest kreatywność. Takie spojrzenie na problemy czy zadania sprawia, że pracownicy szybciej wpadają na dobre rozwiązania. Potrafią ułatwiać sobie pracę, tworzyć metody, sposoby wywiązania się z zadań. Dobre pomysły w wielu zawodach są na wagę złota!

Umiejętność pracy grupowej

W wielu firmach projekty są wykonywane zespołowo. Dlatego też ważna jest umiejętność pracy grupowej. Jeśli pracownik będzie miał problemy z komunikowaniem się z innymi, robił za dużo lub za mało, mogą wyniknąć z tego konflikty, a tym samym opóźnienie całego projektu. Prawidłowy przebieg pracy w grupie jest ważny, więc warto, aby pracownicy potrafili się w niej odnaleźć.

Dobre planowanie czasu

Szczególnie kiedy zadań jest dużo i działamy pod presją czasu, planowanie pracy jest zbawienne. Nie chcemy stać nad pracownikiem i wyznaczać mu kolejnych zadań, wolimy, kiedy sam potrafi zorganizować swój czas, dotrzymując terminów. Dobra organizacja czasu pracy pozwala na wykonywanie wszystkich swoich obowiązków i dodatkowy odpoczynek oraz regenerację.

Radzenie sobie ze stresem

Stres to właściwie choroba naszych czasów, niemal każdy się z nim mierzy w większym czy mniejszym stopniu. Jednak działanie pod wpływem emocji w pracy nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego skuteczna walka ze stresem jest oczekiwaną dodatkową umiejętnością. 

Słuchanie/Empatia

Bardzo dobrą cechą pracownika jest również umiejętność słuchania, zrozumienia innych oraz empatia. Nie chodzi o to, by współodczuwać z całym światem i wszystko przeżywać, ale by umieć postawić się w sytuacji innego człowieka – to ułatwia komunikację i skuteczność rozmowy.

Umiejętności interpersonalne

Odpowiednie budowanie komunikatów, umiejętność współpracy z innymi osobami, zrozumienie innych oraz bycie dobrym słuchaczem czy też umiejętność rozwiązywania konfliktów i panowanie nad nimi to również bardzo ważne dodatkowe umiejętności, nie tylko w pracy z klientem, lecz także w codziennej firmowej atmosferze.

Odpowiedzialność

Dobry – oczami pracodawcy – pracownik nie boi się odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, większa odpowiedzialność zwiększa jego motywację, ponieważ czuje, że przełożeni mu zaufali. 

Elastyczność

Istotna jest również elastyczność – czasami trzeba zrobić coś, co nie należy do naszych obowiązków, zmienić miejsce, dział, a nawet stanowisko. Pracownik, który jest elastyczny, nie boi się zmian i wyzwań.

Dodatkowe umiejętności mogą znacznie ulepszyć pracę naszych pracowników. Warto brać je pod uwagę już na etapie rekrutacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów