0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli Twój dłużnik wyzbył się majątku, by nie spłacać zobowiązania, to nie znaczy, że już nigdy nie odzyskasz długu. Polskie prawo przewiduje, że egzekucji może zostać poddany nowy właściciel majątku dłużnika. W niniejszym artykule przedstawiamy, jak wygląda egzekucja przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego.

Egzekucja przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego – jak do niej doprowadzić?

Jeśli dowiadujesz się, że dłużnik zbył gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo i wykazuje, że nie ma już majątku, z którego mógłby oddać Ci wierzytelności, to skorzystaj z art. 7892 Kodeksu postępowania cywilnego. Przewiduje on możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do osoby, która nabyła majątek dłużnika. By rozpocząć egzekucję przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego, musisz mieć tytuł wykonawczy wystawiony na dotychczasowego właściciela majątku, czyli twojego dłużnika.

Art. 7892 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego: „Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji w ciągu miesiąca od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego”.

Dłużnik może sprzedać, przekazać jako darowiznę lub zbyć majątek na różne sposoby, zanim rozpocznie się postępowanie egzekucyjne przeciwko niemu. Należy pamiętać, że prawo przewiduje takie możliwości i ma zastosowanie nie tylko w przypadku zwykłego zbycia majątku, ale także:

Art. 7892 § 2. Kodeksu postępowania cywilnego: Przepis § 1 „stosuje się odpowiednio, gdy przejęcie obowiązków nastąpiło w wyniku podziału, połączenia lub innego przekształcenia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo w wyniku wniesienia do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dokonanego w trybie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych”.

Jeśli dłużnik zbył majątek w trakcie postępowania egzekucyjnego, to egzekucję przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego należy wykonać zgodnie z art.8191.§ 1. Kodeksu postępowania cywilnego.: „Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na bieg tego postępowania”.

Oznacza to, że nawet jeśli dłużnik wyzbywa się majątku w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, to i tak postępowanie będzie się toczyć bez przerwy. Nie musisz sięgać po skargę pauliańską, czyli powództwo z żądaniem uznania zbycia majątku za czynność bezskuteczną w stosunku do wierzyciela.

Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo – definicje

Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego to zorganizowany zespół „składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”, a więc są to między innymi: nazwa przedsiębiorstwa, ruchomości i nieruchomości, koncesje, licencje, prawa autorskie, dokumenty itd.

Gospodarstwo rolne to zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego to „grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.

Na złożenie wniosku o egzekucję przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego masz tylko miesiąc od momentu zbycia majątku przez dłużnika. Po tym terminie uprawnienie to wygasa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów