0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reverse charge na fakturach od zagranicznego kontrahenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Kontrahent z Niemiec wykonał dla mnie usługę reklamową. Otrzymałam od niego fakturę z adnotacją „reverse charge”. Co to dla mnie oznacza? Jak zaksięgować taką fakturę?

Konstancja, Wrocław

 

Adnotacja „reverse charge” na fakturze to odpowiednik polskiego wyrażenia „odwrotne obciążenie”. Zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. W praktyce otrzymana faktura zobowiązuje Panią do naliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji. Jako czynny podatnik VAT ma Pani również prawo do jego odliczenia. Otrzymana faktura dokumentuje transakcję importu usług z Unii Europejskiej.

Jak rozpoznać import usług z Unii Europejskiej?

Co do zasady na mocy art. 2 pkt 9 ustawy o VAT import usług stanowi transakcja, gdzie:

  1. Usługobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna posiadająca siedzibę działalności, lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski.
  2. Podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski nabywa usługi od podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia poza terytorium Polski. 
  3. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej, co reguluje art. 28b. ustawy o VAT.
  4. Usługa nie podlega odrębnym przepisom np. art. 28e, czyli nie jest opodatkowana w kraju dostawcy.

Obowiązek podatkowy przy transakcji importu usług powstaje z chwilą wykonania usługi. W przypadku usług wykonywanych częściowo usługę uznaje się za wykonaną z chwilą wykonania części usługi, dla której określono zapłatę.

W związku z powyższym, jeśli nabyła Pani usługę od podatnika posiadającego swoją siedzibę na terenie państwa członkowskiego, a Pani siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium kraju, to należy z tytułu otrzymanej faktury rozpoznać import usług i opodatkować transakcję w Polsce stawką VAT przeznaczoną dla danej usługi. W przypadku usług reklamowych właściwą stawką VAT będzie 23%. 

W praktyce oznacza to, że z tytułu tej transakcji ma Pani obowiązek wykazania podatku naliczonego, a jako czynny podatnik VAT ma Pani prawo do jego odliczenia na zasadach ogólnych. Zatem transakcja ta jest neutralna na gruncie podatkowym.

Import usług z UE czyli jak zaksięgować reverse charge w ewidencjach podatkowych?

Faktura z adnotacją „reverse charge” dokumentująca import usług z UE na mocy art. 28b ustawy o VAT powinna zostać wykazana w pliku JPK_V7 zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Transakcji importu usług od kontrahenta z państwa członkowskiego nie wykazuje się w informacji VAT UE.

W systemie wFirma.pl fakturę dokumentującą import usług należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy określić właściwy rodzaj wydatku oraz wprowadzić dane z otrzymanej faktury. Wprowadzając dane kontrahenta należy określić jego kraj oraz zamiast NIP wybrać VAT UE i wprowadzić numer z przedrostkiem kraju sprzedawcy (w przypadku kontrahenta z Niemiec będzie to "DE"). W polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić kwotę z faktury oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej usługi w Polsce. Następnie należy przejść do zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie można dokonać wyboru waluty oraz oznaczyć pole IMPORT USŁUG ART. 28B.

Reverse charge a faktura kosztowa

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty we właściwej kolumnie KPiR oraz w rejestrze zakupów VAT. System automatycznie umieści wydatek we właściwej pozycji JPK_V7 za dany okres. Szczegóły księgowania importu usług z UE znajdują się w artykule pomocy: Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów