0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam środek transportu od kontrahenta z Unii Europejskiej (jest on czynnym podatnikiem VAT-UE) - czy powinnam to jakoś zgłosić do urzędu skarbowego, żeby zapłacić VAT, poza standardową procedurą wykazywania transakcji jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu?

                            Elżbieta, Kalisz

 

W przypadku, gdy nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu (nabycie środka transportu w Unii Europejskiej), w ciągu 14 dni od zakupu należy w urzędzie skarbowym złożyć informację na druku VAT-23 o dokonaniu takiego zakupu w ramach WNT. Do informacji tej należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie auta.

Należy również obliczyć VAT należny od tej transakcji i wpłacić go do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, czyli od daty zakupu pojazdu. Podatek należy obliczyć w następujący sposób:

  1. Kwotę zakupu ujętą na fakturze należy przemnożyć przez średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu pojazdu.

  2. Otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych, a następnie wyliczyć z niej 23% (jest to podstawowa stawka VAT obowiązująca w Polsce).

  3. Otrzymaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych.

  4. Tak wyliczona kwota podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów