Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatek liniowy w działalności gospodarczej - wady i zalety

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność, może wybrać, w jaki sposób będzie opodatkowywać swój dochód. Możliwe formy opodatkowania to: podatek dochodowy na zasadach ogólnych - skala podatkowa, podatek liniowy, zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Co to jest podatek liniowy?

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Gdy ją wybierzemy, dochód będzie opodatkowany stawką 19% (stała stawka). Należy pamiętać, że stawka opodatkowania będzie taka sama, niezależnie od tego, czy dochód jest niski, czy wysoki. Warto mieć to na uwadze przy wyborze formy opodatkowania.

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może stosować zarówno podatnik, który samodzielnie prowadzi swoją działalność, jak i podatnicy, którzy są wspólnikami w spółkach niebędących osobą prawną.

Ważne!

Przed rozpoczęciem działalności należy ustalić, jak będzie opodatkowany dochód. Chcąc opodatkować swoje dochody podatkiem liniowym, należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy tego dokonać do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, ale nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu.

Jeżeli nie zostanie złożone takie oświadczenie, wówczas domyślną formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jeśli prowadzona jest już działalność, podatnik ma prawo do 20 stycznia każdego roku dokonać zmiany formy opodatkowania.

Jak obliczyć dochód, żeby móc go opodatkować podatkiem liniowym?

Zarówno przy formie opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i według podatku liniowego, dochód liczony jest w ten sam sposób.

Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, który decyduje się na podatek liniowy, jest zobowiązany do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).

Czy podatnicy, wybierając podatek liniowy, muszą opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

Przedsiębiorca, wybierając taką formę opodatkowania, musi w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Ma możliwość opłacania zaliczek:

  • miesięcznych bądź kwartalnych, wówczas zaliczkę wylicza się od dochodu według stawki 19%,

  • w uproszczonej formie, zaliczka ta jest opłacana w stałej wysokości niezależnie od bieżąco osiągniętych dochodów.

Pamiętaj!

Zaliczki w uproszczonej formie mogą wybrać jedynie firmy, które działają co najmniej dwa lata i osiągnęły w tym czasie dochód. Zaliczki w formie uproszczonej są wyliczane na podstawie danych historycznych - z zeznań różnych składanych rok lub dwa lata przed danym rokiem podatkowym, czyli przy ustaleniu zaliczek dla 2016 roku będą uwzględniane dochody z roku 2014 lub 2013. Podatnicy zobowiązani są do opłacenia takich zaliczek wyłącznie za okresy miesięczne.