Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - nievatowcy wystawiają faktury

Co do zasady, podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT. Dotychczas przedsiębiorcy dokumentowali sprzedaż rachunkami, których obecnie nie zniesiono, a jedynie nadano dodatkową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami. Jakie elementy powinna zawierać faktura podatnika zwolnionego z VAT?

Podatnik zwolniony z VAT również wystawia faktury

Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, w myśl artykułu 106b ust. 2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Jednak wyjątek w tej kwestii stanowi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

Ważne!

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Tym samym przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - jakie dane powinna zawierać?

Faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na limit obrotów (do 200 000 zł) powinna zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer przy zachowaniu ciągłości numeracji,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,

 • wskazanie nazwy lub rodzaju towaru/usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • jednostkową cenę towarów lub usług,

 • kwotę należności ogółem.

Natomiast faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) co do zasady powinna zawierać takie elementy jak:

 • datę wystawienia,

 • numer kolejny,

 • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • ilość i miarę towarów lub usług,

 • cenę jednostkową,

 • kwotę należności ogółem,

 • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Ważne!

W kwestii wskazania podstawy prawnej zwolnienia z VAT przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 roku w sprawie wystawiania faktur ustanowiły jeszcze jeden wyjątek. Mianowicie w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych czy usług udzielania kredytów) faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawienia,

 • numer kolejny,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

 • nazwę usługi,

 • kwotę, której dotyczy dokument.

Tym samym faktura podmiotu wykonującego usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT nie musi posiadać podstawy prawnej.

Jak wystawić fakturę bez VAT w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl fakturę bez VAT wystawia się poprzez zakładkę: PRZYCHODY >> WYSTAW >> WYSTAW FAKTURĘ (bez VAT).

Faktura podatnika zwolnionego z vat - jak wystawić

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zapisaniu, faktura zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług.