0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - nievatowcy wystawiają faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady, podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT. Dotychczas przedsiębiorcy dokumentowali sprzedaż rachunkami, których obecnie nie zniesiono, a jedynie nadano dodatkową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami. Wyjaśniamy, jakie zasady wystawiania faktur obowiązują podatników zwolnionych z VAT oraz jakie elementy powinna zawierać faktura podatnika zwolnionego z VAT.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

W zakresie zwolnienia z VAT wyróżnia się zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego mają prawo skorzystać podatnicy, jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła równowartości 200 000 zł - do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku.

Należy mieć na uwadze, że jeśli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie danego roku podatkowego limit sprzedaży liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Powyższe potwierdza art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w brzmieniu którego zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym równowartości 200 000 zł. 

Limit sprzedaży liczony jest według następującego wzoru: wysokość limitu (200 000 zł) x liczba dni w ciągu roku podatkowego, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza / liczba dni w roku podatkowym, za który liczony jest limit.

Z kolei zwolnienie przedmiotowe przysługuje, jeśli podatnik wykonuje w ramach działalności czynności określone w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnik zwolniony z VAT również wystawia faktury

Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, w myśl art. 106b ust. 2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Jednak wyjątek w tej kwestii stanowi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

Art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Tym samym przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - jakie dane powinna zawierać?

Faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na limit obrotów (do 200 000 zł) powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer przy zachowaniu ciągłości numeracji,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • wskazanie nazwy lub rodzaju towaru/usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • jednostkową cenę towarów lub usług,
 • kwotę należności ogółem.

Natomiast faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) co do zasady powinna zawierać takie elementy jak:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • ilość i miarę towarów lub usług,
 • cenę jednostkową,
 • kwotę należności ogółem,
 • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

W kwestii wskazania podstawy prawnej zwolnienia z VAT przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur ustanowiły jeszcze jeden wyjątek. Mianowicie w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych czy usług udzielania kredytów) faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę, której dotyczy dokument.

Tym samym faktura podmiotu wykonującego usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT nie musi posiadać podstawy prawnej.

Jak wystawić fakturę bez VAT w systemie wfirma.pl?

System wfirma.pl umożliwia w prosty i szybki sposób wystawienie faktury bez VAT poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (BEZ VAT).

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zapisaniu, faktura zostanie automatycznie zaksięgowana u podatnika prowadzącego KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług w KPiR, a w przypadku ryczałtowca do Ewidencji przychodów w kolumnie zgodnej z wybraną stawką ryczałtu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów