0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel detaliczny - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Transakcje kupna-sprzedaży zawierane są codziennie na całym świecie. W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju mogą one przyjmować różne formy. Pierwotną formą jest barter, czyli wymiana towaru za towar. Wraz z rozwojem handlu przy zawieraniu transakcji kupna sprzedaży na znaczeniu zyskiwał pieniądz. Sprawdź, czym jest handel detaliczny!

Handel detaliczny - definicja

Handel detaliczny polega na sprzedaży towarów oraz usług w niewielkich ilościach. Sprzedaż odbywa się w sklepach, kioskach, targowiskach czy też poprzez bezpośrednią dostawę do domu. Jest to ostatnie ogniwo łańcucha producent - nabywca. Najważniejszą funkcją jest dostarczenie produktu we właściwym czasie i miejscu do finalnego odbiorcy oraz stworzenie dogodnych warunków zakupu.

Czym jest sprzedaż detaliczna?

Za sprzedaż detaliczną uznaje się wszystkie rodzaje działań, które mają na celu doprowadzenie do sprzedaży usługi czy towaru nabywcy końcowemu. Zyskiem w handlu detalicznym jest różnicą pomiędzy uzyskaną marżą lub ceną zapłaty a kosztami, które zostały poniesione, aby mogło dojść do zawarcia transakcji. Handel detaliczny nie obejmuje wyłącznie transakcji sprzedaży towaru czy usługi końcowemu nabywcy, lecz również wybór grupy docelowej, produktów, miejsc sprzedaży, dostawców i warunków nabywania od nich towarów oraz stworzenie dogodnych warunków do obsługi potencjalnych nabywców.

Powodzenie handlu detalicznego zależy od różnorodności i zakresu oferowanych produktów czy usług, które są dostosowane do potrzeb nabywców, atrakcyjne ceny, gęsta sieć miejsc sprzedaży, wysoka jakość produktów oraz kompetentna obsługa, która posiada umiejętności doprowadzenia do zawarcia transakcji satysfakcjonującej obie strony.

Handel detaliczny - zadania

Podstawowymi zadaniami handlu detalicznego jest:

 • dostarczanie konsumentom towarów lub usług, które zaspokoją ich potrzeby w sposób prawidłowy i pełny, oferowanie usług dodatkowych oraz odpowiedniego opakowania,
 • kształtowanie konsumpcji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i produktu poprzez reklamę oraz usługi dodatkowe oferowane przy zakupie produktu,
 • kreowanie cen oferowanych towarów i usług poprzez monitorowanie reakcji rynku na zmiany cen,
 • regulowanie produkcji oraz przetwórstwa w celu wzbogacania oferty,
 • zaopatrywanie ludności wiejskiej w środki produkcji oraz dobra inwestycyjne w przypadku handlu wiejskiego.

Handel hurtowy

Przeciwieństwem handlu detalicznego jest handel hurtowy. Polega on na zakupie dużych partii produktów bezpośrednio od producentów. Następnie dokonywane jest sortowanie, paczkowanie oraz kompletowanie asortymentu w mniejszych ilościach w celu odsprzedaży towaru do punktów sprzedaży detalicznej.

Obrót hurtowy występuje w dwóch formach:

 • obrotu tranzytowego - towar bezpośrednio od producentów trafia do sprzedaży detalicznej,
 • obrotu składowego - towary przez pewien czas przechowywane są w magazynach hurtowni.

Miejsca sprzedaży detalicznej

Głównym działem handlu detalicznego w Polsce jest handel artykułami spożywczymi. Produkty spożywcze konsumenci mogą nabyć w 5 rodzajach sklepów:

 • sklepy typu convenience - sklepy o powierzchni około 100 m2 oferujące podstawowe produkty, usytuowane w dogodnej lokalizacji,
 • dyskont - samoobsługowe sklepy średniej wielkości, które wybrane produkty oferują w bardzo niskich cenach, co ma przyciągnąć klientów,
 • supermarket - sklep wielkopowierzchniowy, samoobsługowy, który zawiera szeroką gamę produktów codziennego użytku o powierzchni między 400 a 2499 m2,
 • hipermarket - samoobsługowy, wielkopowierzchniowy sklep o szerokim i różnorodnym asortymencie. Przyjmuje się, że powierzchnia hipermarketu przekracza 2,500 m2,
 • małe punkty sprzedaży, w których handel żywnością nie jest działalnością podstawową, tj. stacje benzynowe, bazary czy kioski.

Lokalizacja punktów sprzedaży detalicznej

Lokalizacja punktów sprzedaży detalicznej może być rozproszona lub skupiona.

Lokalizacja skupiona obejmuje:

 • centrum handlowo-usługowe,
 • ciągi handlowe,
 • targowiska,
 • centra logistyczne.

Z kolei lokalizacja rozproszona to:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów