0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uzyskać Europejski Nakaz Zapłaty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak zdobyć Europejski Nakaz Zapłaty?

Europejski Nakaz Zapłaty wprowadzony został do systemu polskiego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006. Istotą Europejskiego Nakazu Zapłaty jest możliwość bezpośredniego egzekwowania swoich roszczeń od dłużnika zagranicznego, tzn. wierzyciel ma prawo dochodzenia spłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych od osób, które swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę (w przypadku osób prawnych) mają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii). Koniecznym warunkiem jest występowanie elementu transgranicznego. Ważną kwestią wprowadzoną przez wspomniane rozporządzenie jest szereg wyłączeń przewidzianych dla pewnych kategorii zobowiązań m.in. publicznoprawnych i skarbowych, związanych z upadłością, czy mających charakter pozaumowny.

Europejski Nakaz Zapłaty - procedura

Cała procedura uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty jest oparta na formularzach. Przed uzyskaniem takiego nakazu, sąd bada zasadność oraz formalne aspekty pozwu. Jeżeli pozew czyni zadość przewidzianym wymogom, sąd niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 30 dni) wydaje Europejski Nakaz Zapłaty. Pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu (w terminie 30 dni od doręczenia), który spowoduje, iż dalsze postępowanie będzie się toczyło przed sądem wydającym Europejski Nakaz Zapłaty (tzn. przed sądem w państwie członkowskim) i zastosowanie będą miały ogólne przepisy kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku braku sprzeciwu po stronie pozwanego sąd stwierdzi wykonalność Europejskiego Nakazu Zapłaty i stanie się on uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W takim przypadku nie wymagalne jest stwierdzenie wykonalności nakazu za granicą, a także nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu dotyczącego uznania przez inne państwa. W efekcie mając taki nakaz wierzyciel może udać się z nim do komornika w danym państwie członkowskim i rozpocząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów