Poradnik Przedsiębiorcy

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z tym, że jako właściciel firmy będziemy zobowiązani reprezentować ją zarówno w kraju, jak i za granicą. Koszty związane z zagraniczną podróżą służbową przedsiębiorca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu. Niniejszy artykuł udzieli odpowiedzi na to, czym tak właściwie jest delegacja i jak zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy, powinna być prawidłowo rozliczana.

Zagraniczna podróż służbowa

Zagraniczna podróż służbowa to podróż służbowa związana z tematycznym charakterem wykonywanej pracy w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba firmy.

Jakie wydatki można rozliczyć w ramach zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy?

Diety

Co do zasady diety naliczone przedsiębiorcy z tytułu zagranicznej podróży służbowej stanowią koszt uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać o przepisach wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 52 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dokładnie precyzują, że za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Poprzez przepisy wskazane w tym artykule ustawy o PIT należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Jej wysokość za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Oto niektóre diety:

Kraj

Waluta

Kwota diety

Austria

EUR

52

Białoruś

EUR

42

Czechy

EUR

41

Dania

DKK

406

Francja

EUR

50

Grecja

EUR

48

Litwa

EUR

39

Niemcy

EUR

49

Rosja

EUR

48

Słowacja

EUR

43

USA

USD

59

Ukraina

EUR

41

Węgry

EUR

44

Wielka Brytania

GBP

35

Zasady stosowane przy wyliczaniu diety zagranicznej podróży służbowej:

 1. za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. za niepełną dobę:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zasady wyliczania diety krajowej:

1. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  • od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

        2. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, za niepełną: 

  • do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wysokość diety krajowej wynosi od 1 marca 2013 r. 30 zł za dobę podróży.