0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą, która charakteryzuje się częstymi wyjazdami służbowymi. Są to wyjazdy zarówno zagraniczne jak i krajowe. Jakie są zasady naliczania diet? Jak należy ewidencjonować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Radosław, Gniechowice

 

Naliczanie diet różni się w zależności od miejsca podróży służbowej.

W przypadku krajowej podróży służbowej pełna dieta wynosi 38 zł. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety krajowej,

 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin – przysługuje połowa diety krajowej,

 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku diet zagranicznych ich wysokość zależy od kraju, do którego podróż się odbywa. Co ważne, ich wartość jest wyrażona w walucie obcej. Za każdą dobę zagranicznej podróży służbowej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Za niepełną dobę podróży:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety zagranicznej,

 • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety zagranicznej,

 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy można ewidencjonować na podstawie dowodu wewnętrznego. Możliwość tę dopuszcza par. 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie KPiR. Co ważne, taki dowód wewnętrzny powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • cel podróży,

 • nazwę miejscowości docelowej,

 • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu),

 • stawkę i wartość przysługujących diet.

W przypadku diet zagranicznych należy dokonać ich przeliczenia na PLN po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. W tym wypadku dniem poniesienia kosztu jest dzień rozliczenia zagranicznej podróży służbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów