Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć biuro podróży - wszystko co chciałbyś wiedzieć!

Przedsiębiorcy, którym marzy się założenie biura podróży, powinni zastanowić się, jakie usługi chcą konkretnie prowadzić. Do wyboru mają:

  • organizację turystyki (organizację imprez turystycznych, czyli przygotowywanie i planowanie wycieczek),

  • pośrednictwo turystyki (wykonywanie na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych - podpisywanie za niego umów o wynajem hotelu, rezerwacji przelotu samolotem, itp),

  • agencję turystyczną (stałe pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju).

Jeżeli przedsiębiorca chce, może prowadzić szeroką działalność z usługami w zakresie z każdej wymienionych wyżej dziedzin. Jednak najczęściej wybieranym profilem działalności biura podróży to świadczenie usług agenta turystycznego. Głównie dlatego, że ten rodzaj działalności nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także gwarancji bankowych oraz ubezpieczenia. Sprawdź w artykule, jak założyć biuro podróży.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem biura podróży

Rozpoczynając działalność w ramach pośrednika turystycznego i organizatora wycieczek, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Te działalności podlegają także wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez właściwego ze względu na lokalizację siedziby albo oddziału, marszałka województwa. 

Dopuszczalne formy prowadzenia biura podróży

Otwierając biuro podróży, przedsiębiorca może wybrać dowolny rodzaj prowadzenia działalności (po spełnieniu odpowiednich warunków) oprócz spółki partnerskiej (dotyczy ona tylko wolnych zawodów).

Jak założyć biuro podróży?

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej czy spółek handlowych (szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych).

Spółki handlowe można podzielić na spółki osobowe oraz kapitałowe. Decydując się na założenie tychże spółek, należy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Natomiast jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG.

Określenie PKD dla biura podróży

Jak już wcześniej wspomniano, z prowadzeniem biura podróży łączą się różne działalności. Dlatego PKD będzie wynosiło:

  • 79.11.A dla działalności agentów turystycznych,

  • 79.11.B dla działalności pośredników turystycznych,

  • 79.12.Z dla działalności organizatorów turystyki.