0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana miejsca głosowania - czy można tego dokonać online?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dnia 28 czerwca 2020 roku, tj. do niedzieli, Polacy będą mieli prawo wziąć udział w wyborach na prezydenta RP. Ciągle niepewna sytuacja związana z utrzymującym się stanem epidemii oraz nierzadko kwestie prywatne mają wpływ na to, w jaki sposób zdecydują się głosować obywatele naszego kraju. Jak oddać głos? Czy zmiana miejsca głosowania oznacza konieczność stawienia się w urzędzie gminy, czy można dopisać się do spisu wyborców w innej lokalizacji online? Sprawdzamy!

Jak oddać głos w wyborach prezydenckich?

Ze względu na specjalne okoliczności dyktowane sytuacją epidemiczną polski rząd zdecydował się umożliwić swoim obywatelom głosowanie nie tylko w lokalach wyborczych, ale również w formie korespondencyjnej. 

Oddać głos będzie mógł każdy Polak standardowo – bezpośrednio w lokalu wyborczym poprzez wpisanie się na listę spisu wyborców, a następnie anonimowe wypełnienie karty wyborczej, którą należy po tym umieścić w urnie.

Głosowanie korespondencyjne z kolei jest możliwe po dokonaniu zgłoszenia takiego zamiaru komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Zgłoszenie może być dokonane w formie:

  • ustnej
  • pisemnej lub 
  • w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP.

Możliwość oddania głosu drogą pocztową jest na pewno dużym ułatwieniem, jednak wiele osób preferuje klasyczne metody.

Zmiana miejsca głosowania

Dla obywateli polskich chcących głosować w sposób klasyczny, tzn. w lokalu wyborczym, wyzwaniem może okazać się kwestia dotycząca lokalizacji głosowania.

Co do zasady, dana osoba jest wpisana do spisu wyborczego wedle jej zameldowania. Jednakże w dzisiejszych czasach migracja jest znacząca, przez co coraz częściej oddajemy głosy w innej lokalizacji, niż zakłada to system. 

Zmiana miejsca głosowania przez lata wiązała się z wycieczką do urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania danej osoby, w celu pozyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki temu zaświadczeniu wyborca może zagłosować w dowolnej lokalizacji.

W wybranym urzędzie gminy można również złożyć wniosek o:

  • dopisanie do spisu wyborców (jednorazowe zagłosowanie w miejscu swojego czasowego pobytu, określona lokalizacja),
  • wpisanie do rejestru wyborców (stała zmiana miejsca głosowania).

Jednak, czy zmiana miejsca głosowania może zostać formalnie zgłoszona online? Owszem może być - potrzebujemy do tego tylko dostępu do platformy ePUAP.

Jak elektronicznie zgłosić zmianę miejsca głosowania?

Zmiana miejsca głosowania możliwa jest w formie online – wystarczy uzyskać dostęp do portalu ePUAP. Logowanie do portalu jest możliwe z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu.

Mając już dostęp do portalu ePUAP, wystarczy w zakładce „Wybory” kliknąć opcję „Złóż wniosek”. Po uzupełnieniu odpowiednich informacji i wysłaniu wniosku należy już tylko oczekiwać na jego rozpatrzenie przez urzędnika.

W dobie rozwoju technologicznego zmiana miejsca głosowania nie jest już problemem – wystarczy skorzystać z funkcji oferowanych przez portal ePUAP.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów