0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK FA MF - wszystkie najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zawierają różnego rodzaju transakcje sprzedaży. W związku z tym wystawiają m.in. faktury, paragony oraz faktury do paragonów. Od 1 lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania na żądanie organów kontroli struktury jednolitego pliku kontrolnego dla faktur sprzedaży, tzw. JPK FA. Wśród przedsiębiorców pojawiają się wątpliwości, czy JPK FA MF wprowadziło w celu zwiększenia kontroli podatników? W jaki sposób przekazywać JPK FA oraz jakie dane są w nim widoczne? Sprawdźmy!

Czym jest JPK FA?

Jednolity plik kontrolny JPK FA dotyczy wystawianych przez przedsiębiorców faktur. Struktura pliku, tuż obok pliku JPK_V7, jest jedną z najbardziej rozbudowanych form JPK, ponieważ zawiera wszystkie szczegóły wystawionych faktur sprzedaży. Dzięki temu czas przeprowadzanej kontroli ulegnie znacznemu skróceniu, ponieważ urzędnicy nie będą musieli ręcznie weryfikować papierowych wersji dokumentów. Co więcej, organ kontroli w łatwy sposób będzie mógł przeprowadzić kontrolę krzyżową oraz porównać dane ujęte w ewidencjach z dokumentami źródłowymi.

Jeżeli faktury wystawiane są w formie papierowej, przedsiębiorca nie ma obowiązku przekazywania JPK FA do urzędu.
Często podatnicy w odniesieniu do pliku JPK FA używają określenia “JPK faktura”, co może wprowadzać w błąd, że plik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich faktur, czyli zakupów i sprzedaży.
Zgodnie z komunikatem MF, na skutek uwag zgłaszanych na etapie wdrożenia JPK FA MF ograniczyło zawartość pliku wyłącznie do faktur sprzedaży.

Co więcej, plik JPK FA zawiera zarówno faktury wystawione w walucie krajowej (złotówkach), jak i w walucie obcej. Dodatkowo w pliku ujmowane są faktury wystawione na rzecz kontrahentów krajowych oraz zagranicznych. W sytuacji gdy wystawiane są faktury sprzedaży w różnych walutach, mogą być ujmowane w jednym pliku dla różnych walut. Faktura taka wykazywana jest w walucie w jakiej została wystawiona natomiast podatek VAT (jeżeli wystąpił) musi zostać wyrażony w złotówkach. Dodatkowo w pozycji „KodWaluty” należy wskazać odpowiedni dla danej faktury kod waluty.
obcej.

Co jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca stosuje mechanizm samofakturowania, czyli tzw. self-billing? W odpowiedzi na to pytanie zawartej w broszurze informacyjnej MF wskazało, że plik JPK FA dotyczy wyłącznie faktur dotyczących sprzedaży podatnika podlegającego kontroli. Tak więc nie należy w pliku ujmować faktury wystawianych w imieniu innego przedsiębiorcy.

W przypadku stosowania samofakturowania przedsiębiorca powinien przekazać plik JPK FA kontrahentowi, w imieniu którego wystawia faktury, w sytuacji gdy kontrahent otrzyma wezwanie przekazania plików JPK FA.

Jak przekazywać JPK FA MF?

Plik JPK FA generowany jest wyłącznie na żądanie US na wypadek ewentualnej kontroli. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku comiesięcznego przygotowywania pliku JPK FA, tak jak ma to miejsce w przypadku pliku JPK V7.

W celu przekazania pliku JPK FA MF udostępniło podatnikom kilka możliwości. Przedsiębiorcy mogą w tym celu wykorzystać:

  • bezpłatną aplikację Klient JPK 2.0,
  • bezpłatną aplikację e-mikrofirma,
  • programy księgowe, w których wystawiane są faktury (pod warunkiem, że umożliwiają one wysyłkę JPK),
  • dostarczenie JPK FA na zewnętrznym nośniku danych, np. pendrivie, płycie CD lub zewnętrznym dysku umożliwiającym odtworzenie pliku

Plik JPK FA nie może być wysłany do organu kontroli przy użyciu poczty elektronicznej.
W związku z tym, że plik JPK FA przekazywany jest wyłącznie na żądanie organu kontroli, podatnik dostanie w pierwszej kolejności odpowiednie wezwanie. Zgodnie z komunikatem MF termin na złożenie pliku JPK FA zostaje wskazany w wezwaniu, jednak nie będzie krótszy niż 3 dni. Co więcej, w uzasadnionych przypadkach (duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) przedsiębiorca może zwrócić się do US z prośbą o wydłużenie terminu. Dzięki temu może uniknąć ewentualnych kar za niezłożenie pliku w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Jak wygenerować JPK FA w systemie wFirma.pl?

Plik JPK FA można wygenerować w systemie wFirma.pl w każdym pakiecie – Menedżer sprzedaży lub Księgowość online, również w przypadku posiadania dodatku rozbudowanego magazynu. Plik ten będzie zawierał wyłącznie faktury wystawione bezpośrednio w systemie.

Faktury wystawione poza systemem, które zostaną wprowadzone poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, nie będą ujęte w pliku JPK FA wygenerowanym z systemu.
W celu wygenerowania pliku JPK FA należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK FA. Wygenerowany plik zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.

JPK FA MF - jak wygenerować w systemie wfirma.pl?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów