Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_MAG - Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu

Obowiązek przekazywania JPK_VAT organom podatkowym jest wprowadzony dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury JPK, takie jak JPK_MAG dotyczący gospodarki magazynowej, obowiązują od 1 lipca 2018 roku. Należy je jedynie sporządzać, a w razie ewentualnej kontroli, na żądanie organów skarbowych należy udostępnić wymagane struktury w formie elektronicznej. Kogo dotyczy obowiązek generowania pliku JPK_MAG i jakie dane on zawiera? Sprawdźmy!

JPK - czym się charakteryzuje?

JPK, inaczej Jednolity Plik Kontrolny jest zestawieniem informacji na temat zdarzeń gospodarczych, jakie występują w firmie. Informacje powinny być zapisywane w odpowiednim formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów, w celu łatwego ich przetworzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek generować i wysyłać drogą elektroniczną JPK_VAT co miesiąc. Pozostałe struktury JPK m.in. JPK_FA, JPK_PKPiR czy JPK_MAG należy przechowywać na informatycznych nośnikach danych lub na dysku komputera. Dane służą do weryfikacji transakcji przez organy podatkowe. Tworzenie JPK dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystają z księgowych programów komputerowych, w tym również programu Microsoft Excel.

Ważne!

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek sporządzać i wysyłać JPK_VAT, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (co obowiązuje zarówno podatników rozliczających VAT miesięcznie, jak i kwartalnie). Pozostałe struktury JPK należy jedynie generować co miesiąc, gdyż ich dostarczanie będzie się odbywało na żądanie organów podatkowych w ewentualnych celach kontrolnych.

Kogo obejmuje obowiązek generowania JPK_MAG?

Struktura JPK_MAG dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w formie elektronicznej. JPK_MAG będzie wprowadzony w celu weryfikacji przekazywania towarów i materiałów, które znajdują się w magazynie. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wyłącznie papierową ewidencję gospodarki magazynowej, obecnie nie są zobligowani do sporządzania JPK_MAG. Plik ten będą składać również przedsiębiorcy, którzy według przepisów nie muszą prowadzić magazynu, lecz to wykonują w formie elektronicznej.

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą gospodarki magazynowej lub prowadzą ją wyłącznie w formie papierowej, nie są zobowiązani do sporządzania pliku JPK_MAG.

Jakie dane zawiera JPK_MAG?

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące:

 • materiałów, produktów i półproduktów w odniesieniu do sztuki,

 • dokumentów księgowych: rozchód wewnętrzny (RW), przesunięcie międzymagazynowe (MM), przyjęcie z zewnątrz (PZ), wydanie na zewnątrz (WZ).

Każdy dokument księgowy jest podzielony na sekcje:

 1. Wartość, w której znajdują się następujące dane:

 • numer dokumentu,

 • data dokumentu,

 • data otrzymania/wydania towaru,

 • dostawca/odbiorca towaru,

 • wartość ogólna dokumentu,

 • numer i data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego/wydanego towaru.

     2. Wiersze, które obejmują:

 • kod towaru,

 • nazwę towaru,

 • ilość,

 • jednostkę miary,

 • cenę jednostkową,

 • wartość pozycji.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi w ramach działalności kilka magazynów, wówczas dla każdego z nich należy wygenerować osobny plik JPK_MAG. Na ten moment struktura JPK_MAG posiada najczęściej występujące dokumenty magazynowe, z czasem będą dodawane kolejne dokumenty. Dane występujące w pliku mają na celu pokazać metody wyceny zapasów i prawidłowość ewidencji.

Generowanie i udostępnianie JPK_MAG

Plik JPK_MAG powinien być utworzony w przystosowanym do tego programie księgowym lub innym programie sprzedażowo-magazynowym, który posiada takie funkcje. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów pliki powinny być wygenerowane w formacie XML, który jest łatwy do przetworzenia. JPK_MAG należy sporządzać za okresy miesięczne i zapisywać na elektronicznych nośnikach danych lub na dysku komputera. W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego, pliki powinny być przekazywane za pośrednictwem elektronicznych nośników danych, tj. płyta CD, DVD, pendrive, dysk zewnętrzny itp.

Uwaga!

Pliki JPK można przesyłać drogą elektroniczną lub na elektronicznych nośnikach danych, lecz wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej jest niedozwolona.

Jak utworzyć JPK_MAG w systemie wFirma.pl?

JPK_MAG można sporządzić w wymaganym formacie XML w systemie wFirma.pl poprzez zakładkę MAGAZYN » DOKUMENTY » POBIERZ JPK MAG.

JPK_MAG - kogo obowiązuje