0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wiesz kto ma obowiązek przekazać JPK na żądanie urzędu skarbowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK, czyli jednolity plik kontrolny jest już bliski polskim podatnikom. Od stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są bowiem zobligowani do comiesięcznego generowania i przesyłania na serwery Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT. Kolejnym przełomem w tym zakresie jest wdrożenie od lipca 2018 roku JPK na żądanie. Pliki te wspomagają prowadzenie kontroli i tym samym uszczelniają polski system podatkowy. Jakie struktury JPK należy przedstawiać na żądanie urzędu? Jak należy je dostarczać? Kogo dotyczy JPK na żądanie? Jakie konsekwencje grożą za nieprzedstawienie go? Sprawdźmy!

JPK na żądanie - jakich struktur dotyczy?

JPK na żądanie dotyczy 6 struktur:

 • JPK_FA - dotyczy faktur VAT

 • JPK_MAG - obejmuje dokumenty magazynowe

 • JPK_PKPIR - odzwierciedla zapisy ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

 • JPK_EWP - dotyczy zapisów dokonanych w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca

 • JPK_WB - obejmuje wszelkie zapisy związane z obrotami na firmowym rachunku bankowym

 • JPK_KR - odzwierciedla zapisy ujęte w księgach rachunkowych (pełna księgowość)

 • JPK_FA_RR - dotyczy faktur VAT RR wystawianych przez kupującego towary oraz usługi od rolników ryczałtowych.

Wszystkie aktualne struktury JPK, w tym te przedstawiane na żądanie, można sprawdzić na stronie: Struktury JPK.

Kogo dotyczy JPK na żądanie?

Ogólny obowiązek przedstawiania danych w formie plików JPK dotyczy przedsiębiorców, którzy wystawiają dokumenty księgowe oraz prowadzą księgi w formie elektronicznej (w tym również np. Excel). W przypadku prowadzenia księgowości, wystawiania faktur itd. w formie tradycyjnej, czyli wyłącznie papierowej, podatnik nie ma obowiązku sporządzania JPK na żądanie.

Co ważne, w przypadku podatników prowadzących księgowość uproszczoną należy pamiętać, że struktury na żądanie, które ich dotyczą to:

 • JPK_FA (pod warunkiem wystawiania faktur VAT przy użyciu programów elektronicznych)
 • JPK_PKPIR lub JPK_EWP (w zależności od prowadzonej ewidencji księgowej)
 • JPK_MAG (pod warunkiem prowadzenia gospodarki magazynowej w formie elektronicznej)
 • JPK_FA_RR (jeżeli podatnik dokonuje transakcji z rolnikami ryczałtowymi).

Poza tą strukturą przedsiębiorca ten może zostać poproszony o przedstawienie na żądanie urzędu skarbowego struktury JPK_WB. Sporządzenie takiej struktury powinien udostępnić bank, w którym podatnik posiada rachunek bankowy.

Kiedy urząd skarbowy może zażądać JPK?

Urząd skarbowy może zażądać jednej z powyższych struktur w przypadku:

Struktury te urząd wykorzystuje również do tzw. kontroli krzyżowych, w związku z tym o ich przedstawienie może poprosić nie tylko podatnika, lecz także jego kontrahentów, pod warunkiem iż prowadzą księgowość i wystawiają dokumenty przy użyciu programów komputerowych.

Po otrzymaniu żądania od urzędu skarbowego do przedstawienia określonej struktury JPK podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni, przy czym dokładny termin ich przedstawienia będzie określony w przesłanym wezwaniu.

JPK na żądanie - jak przygotować?

JPK na żądanie można wygenerować w swoim systemie księgowości online. Taką możliwość daje również wfirma.pl, która pozwala na wygenerowanie wszystkich struktur związanych z prowadzeniem księgowości.

Aby wygenerować JPK na żądanie w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki:

 • PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i w górnym menu wybrać opcję JPK_FA

JPK na żądanie urzędu skarbowego

 • MAGAZYN » DOKUMENTY i w górnym menu wybrać opcję POBIERZ JPK _MAG

Kto ma obowiązek przekazać JPK na żądanie?

 • EWIDENCJE » KPIR » KPIR i w górnym menu wybrać opcję POBIERZ JPK_PKPIR

JPK na żądanie od lipca 2018 r.

 • EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW i w górnym menu wybrać opcję POBIERZ JPK_EWP

JPK na żądanie z systemu wfirma.pl

Wszystkie struktury JPK dotyczące działalności użytkownika można wygenerować i wysłać z z poziomu zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY.

JPK na żądanie - wysyłka

JPK na żądanie można przekazać do urzędu skarbowego za pomocą np. płyty CD/DVD, pendrive’a, karty pamięci lub innego nośnika danych. Do przekazania struktury JPK na żądanie urzędu skarbowego można skorzystać również z określonych środków komunikacji elektronicznej, ale uwaga – JPK na żądanie nie można przekazać w formie wiadomości e-mail.

JPK na żądanie, tak jak wspomniano wyżej, wykorzystywane jest w przypadku wszelkiego rodzaju kontroli i sprawdzeń. W ramach tychże procedur przekazywane są ewidencje, księgi, czy dokumenty, które nie podlegają korekcie.

Korekta JPK na żądanie

Korekta jest możliwa wyłącznie w przypadku JPK_VAT (struktura obowiązkowa dla czynnych podatników VAT), o czym więcej w artykule: Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny? Dlatego też podatnik nie dokonuje korekty pozostałych form JPK.

Nieprzekazanie JPK na żądanie - konsekwencje

Nieprzekazanie JPK na żądanie może wiązać się z licznymi konsekwencjami, w tym finansowymi. Jedną z nich jest kara porządkowa nakładana w przypadku nieudostępnienia JPK w oznaczonym terminie. Jej wysokość może wynieść do 2800 zł.

Kara porządkowa może zostać nałożona również na biura rachunkowe i inne podmioty, którym zlecono prowadzenie księgowości, gospodarki magazynowej, wystawiania dokumentów.

Jeżeli chodzi o dalsze sankcje, ich wysokość zależy od wysokości uszczuplenia należności podatkowej:

 • wykroczenie skarbowe - do 10 000 zł - jest to grzywna, określana kwotowo od 260 zł do 52 000 zł,

 • przestępstwo skarbowe - powyżej 10 000 zł - jest to grzywna, która może wynieść od 866,70 zł do 24 960 960 zł.

W obu przypadkach grzywien (tj. w przypadku wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego) ich wysokość ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów