Poradnik Przedsiębiorcy

JPK V7M oraz JPK V7K - nowy obowiązek dla podatników VAT

Zniesienie obowiązku sporządzania i wysyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 / VAT-7K i zastąpienie jej plikami JPK V7M oraz JPK V7K (wcześniej opisywanymi jako JPK VDEK), zapowiadane od dawna już niedługo stanie się rzeczywistością. Będą to rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców i księgowych!

Nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K w 2020 roku!

Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów plik JPK VDEK został rozdzielony na pliki JPK V7M i JPK V7K. Różnicowanie tych struktur spowodowane jest dostosowaniem pliku dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK V7M) oraz kwartalnie (JPK V7K).

Nowe struktury JPK V7M / JPK V7K to w rzeczywistości deklaracje podatkowe w formie JPK. Pliki JPK V7M / JPK V7K zawierają pola zawarte wcześniej w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K i plikach JPK VAT, ale także szereg nowych informacji, nieuwzględnionych wcześniej ani w pliku JPK, ani w deklaracjach VAT sporządzanych przez podatników. Już niedługo przedsiębiorcy będą zatem wysyłać wyłącznie JPK V7M lub JPK V7K – zamiast dotychczasowych JPK VAT i deklaracji VAT-7 / VAT-7K.

Nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K będą obowiązkowe od 1 października 2020 roku.

Nowe struktury – rozliczenie miesięczne i kwartalne

Podatnicy stosujący rozliczenie miesięczne zobowiązani będą do wypełniania co miesiąc zarówno części ewidencyjnej, jak i części deklaracyjnej. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału będą wypełniać jedynie część ewidencyjną, a po zakończeniu danego kwartału wypełnią część ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK VAT za cały kwartał.

JPK V7M oraz JPK V7K

Czy wprowadzenie plików JPK V7M oraz JPK V7K ułatwi rozliczenie?

Warto mieć na uwadze, że uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług zapowiadane przez Ministerstwo Finansów, czyli zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT-7 / VAT-7K nowymi plikami JPK V7M / JPK V7K, poza ograniczeniem formalności wiąże się przede wszystkim z koniecznością dostosowania się podatników do zmian. Nowe struktury wprowadzają także dużo dodatkowych opisów faktur. Skutkiem zmian w przepisach będzie nie tylko konieczność zaktualizowania oprogramowania, ale trzeba liczyć się także z możliwym wzrostem cen za usługi księgowe.

Jak przygotować się do zmian?

Już od 1 października 2020 roku, deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane, a zastąpią je nowe struktury w postaci plików JPK V7M oraz JPK V7K.

W związku z planowanymi zmianami w 2020 roku podatnicy zobowiązani są we właściwym terminie przygotować się do składania deklaracji VAT-7 / VAT-7K w formie pliku JPK. W praktyce oznacza to konieczność upewnienia się, że stosowane w działalności oprogramowanie księgowe zapewni możliwość terminowej wysyłki nowych plików.

Nowe struktury a dostosowanie do zmian systemów informatycznych

Podstawą rozliczenia podatkowego już niedługo staną się zatem nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K. W związku z tym Ministerstwo Finansów publikuje roboczo struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wraz z broszurami informacyjnymi, aby umożliwić podatnikom dostosowanie systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 1 października 2020 roku.

5 grudnia 2019 roku oraz 17 lutego 2020 roku opublikowano zaktualizowane robocze struktury nowego JPK VAT z deklaracją (JPK V7M oraz JPK V7K).

Nowe struktury JPK V7M / JPK V7K będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE);

 • profilem zaufanym;

 • danymi autoryzującymi.

Po przesłaniu odpowiedniego pliku podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 / VAT-7K i zastąpienie ich plikami JPK V7M / JPK V7K ma na celu uproszczenie systemu podatkowego w Polsce.

Co będą zawierać nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K?

Pliki JPK V7M oraz JPK V7K oznaczają nie tylko integrację deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K, dzięki czemu ograniczona zostanie liczba dokumentów koniecznych do sporządzenia, ale równocześnie wprowadzają dużo dodatkowych informacji, co ma być przydatne przy przeprowadzaniu postępowań kontrolnych.Pliki JPK V7M oraz JPK V7K to dokumenty elektroniczne składające się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej, co oznacza, że będą odzwierciedleniem zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK VAT.Zakres danych w części deklaracyjnej plików JPK V7M oraz JPK V7K będzie bardzo zbliżony do poszczególnych pozycji w aktualnie obowiązujących deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, a mianowicie:

 1. oznaczenie właściwego urzędu skarbowego;
 2. dane identyfikacyjne podatnika;
 3. oznaczenie rodzaju rozliczenia;
 4. oznaczenie okresu, za który podatek jest rozliczany;
 5. oznaczenie wersji (kodu) deklaracji;
 6. data sporządzenia;
 7. wskazanie celu złożenia deklaracji;
 8. dane niezbędne do obliczenia wysokości:
 • podatku należnego
 • podatku naliczonego
 • podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
 1. dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.

Część ewidencyjna będzie natomiast zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, wynikających z ewidencji VAT podatnika za dany okres. Dane w większości pokrywają się z danymi z dotychczasowego pliku JPK VAT, a są to:

 1. dane identyfikacyjne podatnika;
 2. oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja;
 3. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego;
 4. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

W plikach zawarte będą także dodatkowe oznaczenia odnoszące się m.in. do dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. 

Dlaczego warto korzystać z programu wfirma?

Ciągłe zmiany w przepisach sprawiają, że podatnicy muszą szybko reagować i często szukać nowych rozwiązań. Nowe struktury JPK V7M oraz JPK V7K to wyzwanie dla dostawców oprogramowania księgowego. Mając na uwadze częste zmiany w przepisach, warto wybierać programy i aplikacje cieszące się dużą popularnością i sprawdzone wśród przedsiębiorców oraz księgowych. Program wfirma.pl daje gwarancję dostosowania do aktualnych przepisów podatkowych i wszelkich technicznych wymogów Ministerstwa Finansów. Szereg programistów i księgowych czuwających nad aktualnością oprogramowania sprawia, że przedsiębiorcy korzystający z programu do księgowości wfirma.pl mogą skupić się na prowadzeniu biznesu, a dostosowanie do zmian zostawić profesjonalistom.

JPK V7M oraz JPK V7K - najważniejsze informacje

🔷Czy od 1 października 2020 r. zamiast pliku JPK_VAT będę zobowiązany wysyłać plik JPK_V7 oraz deklaracje VAT jak dotychczas?

Obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT i deklaracji VAT od 1 października 2020 r. zostanie zastąpiony wyłącznie obowiązkiem generowania pliku JPK_V7. Powyższe oznacza, że od tego okresu nie będzie już konieczności wysyłki deklaracji VAT. Nie dotyczy to wysyłki deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14 która nadal będą obowiązywały.

🔷Jaki plik JPK będę zobowiązany wysyłać jeśli z tytułu podatku VAT rozliczam się miesięcznie?

Podatnicy rozliczający się w formie miesięcznej z VAT, począwszy od okresu rozliczeniowego za październik będą zobowiązani generować plik JPK w formie JPK_V7M.

🔷Dlaczego została wprowadzona nowa struktura pliku JPK_V7?

Celem wprowadzenia nowej struktury pliku JPK jest uproszczenie formy sprawozdawczej podatników, poprzez zastąpienie przesyłanej dotychczas deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT jednym tylko plikiem JPK_V7. Ponadto z uwagi na szerszy zakres danych organ skarbowy będzie miał większe możliwości kontrolowania transakcji dokonywanych przez podatników.