0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK V7M oraz JPK V7K - nowy obowiązek dla podatników VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zniesienie obowiązku sporządzania i wysyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 / VAT-7K i zastąpienie jej plikami JPK V7M oraz JPK V7K (wcześniej opisywanymi jako JPK VDEK), zapowiadane od dawna stało się rzeczywistością. Są to rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców i księgowych!

Nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K w 2020 roku!

Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów plik JPK VDEK został finalnie nazwany plikiem JPK_V7 w wersji JPK V7M i JPK V7K. Różnicowanie tych struktur spowodowane jest dostosowaniem pliku dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK V7M) oraz kwartalnie (JPK V7K).

Nowe struktury JPK V7M / JPK V7K to w rzeczywistości deklaracje podatkowe w formie JPK. Pliki JPK V7M / JPK V7K zawierają pola zawarte wcześniej w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K i plikach JPK VAT, ale także szereg nowych informacji, nieuwzględnionych wcześniej ani w pliku JPK, ani w deklaracjach VAT sporządzanych przez podatników. W związku z czym od okresu za październik 2020 roku włącznie przedsiębiorcy wysyłają wyłącznie JPK V7M lub JPK V7K – zamiast dotychczasowych JPK VAT i deklaracji VAT-7 / VAT-7K.

Nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K są obowiązkowe od 1 października 2020 roku.

Nowe struktury – rozliczenie miesięczne i kwartalne

Podatnicy stosujący rozliczenie miesięczne zobowiązani są do wypełniania co miesiąc zarówno części ewidencyjnej, jak i części deklaracyjnej. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału wypełniają jedynie część ewidencyjną, a po zakończeniu danego kwartału wypełnią część ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK za cały kwartał.

JPK V7M oraz JPK V7K

Czy wprowadzenie plików JPK V7M oraz JPK V7K ułatwia rozliczenie?

Warto mieć na uwadze, że uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług, czyli zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT-7 / VAT-7K nowymi plikami JPK V7M / JPK V7K, poza ograniczeniem formalności wiąże się przede wszystkim z koniecznością dostosowania się podatników do zmian. Nowe struktury wprowadzają także dużo dodatkowych opisów faktur. Skutkiem zmian w przepisach jest nie tylko konieczność zaktualizowania oprogramowania, który zapewnia możliwość terminowej wysyłki nowych plików, ale trzeba liczyć się także z możliwym wzrostem cen za usługi księgowe.

Nowe struktury a dostosowanie do zmian systemów informatycznych

Podstawą rozliczenia podatkowego już stały się nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K. W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało roboczo struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wraz z broszurami informacyjnymi, aby umożliwić podatnikom dostosowanie systemów informatycznych do wymagań obowiązujących już od 1 października 2020 roku.

Nowe struktury JPK V7M / JPK V7K można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE);

 • profilem zaufanym;

 • danymi autoryzującymi.

Po przesłaniu odpowiedniego pliku podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 / VAT-7K i zastąpienie ich plikami JPK V7M / JPK V7K ma na celu uproszczenie systemu podatkowego w Polsce.

Co zawierają nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K?

Pliki JPK V7M oraz JPK V7K oznaczają nie tylko integrację deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K, dzięki czemu ograniczona zostanie liczba dokumentów koniecznych do sporządzenia, ale równocześnie wprowadzają dużo dodatkowych informacji, co ma być przydatne przy przeprowadzaniu postępowań kontrolnych. Pliki JPK V7M oraz JPK V7K to dokumenty elektroniczne składające się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej, co oznacza, że są odzwierciedleniem zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK VAT. Zakres danych w części deklaracyjnej plików JPK V7M oraz JPK V7K jest bardzo zbliżony do poszczególnych pozycji dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, a mianowicie:

 1. oznaczenie właściwego urzędu skarbowego;
 2. dane identyfikacyjne podatnika;
 3. oznaczenie rodzaju rozliczenia;
 4. oznaczenie okresu, za który podatek jest rozliczany;
 5. oznaczenie wersji (kodu) deklaracji;
 6. data sporządzenia;
 7. wskazanie celu złożenia deklaracji;
 8. dane niezbędne do obliczenia wysokości:
 • podatku należnego
 • podatku naliczonego
 • podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
 1. dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.

Część ewidencyjna jest natomiast zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, wynikających z ewidencji VAT podatnika za dany okres. Dane w większości pokrywają się z danymi z dotychczasowego pliku JPK VAT, a są to:

 1. dane identyfikacyjne podatnika;
 2. oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja;
 3. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego;
 4. dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

W plikach zawarte są także dodatkowe oznaczenia odnoszące się m.in. do dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. 

Dlaczego warto korzystać z programu wfirma?

Ciągłe zmiany w przepisach sprawiają, że podatnicy muszą szybko reagować i często szukać nowych rozwiązań. Nowe struktury JPK V7M oraz JPK V7K to wyzwanie dla dostawców oprogramowania księgowego. Mając na uwadze częste zmiany w przepisach, warto wybierać programy i aplikacje cieszące się dużą popularnością i sprawdzone wśród przedsiębiorców oraz księgowych. Program wfirma.pl daje gwarancję dostosowania do aktualnych przepisów podatkowych i wszelkich technicznych wymogów Ministerstwa Finansów. Szereg programistów i księgowych czuwających nad aktualnością oprogramowania sprawia, że przedsiębiorcy korzystający z programu do księgowości wfirma.pl mogą skupić się na prowadzeniu biznesu, a dostosowanie do zmian zostawić profesjonalistom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów