0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 - sprawdź zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do 30 września 2020 r. każdy czynny podatnik VAT zobowiązany był do wysyłki zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT. Obowiązek ten został uchylony o 1 października 2020 r. W zamian ustawodawca wprowadził za pomocą nowelizacji ustawy o VAT nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 roku określony strukturą JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Sprawdźmy, co przyniósł nowy JPK_VAT z deklaracją.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – kogo obejmie?

Składanie do urzędu skarbowego nowej struktury od października 2020 roku obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pierwszy plik JPK_V7K i JPK_V7M składany jest za październik 2020 r. w terminie do 25 listopada 2020 roku.

Od października 2020 r. już wszyscy czynni podatnicy są zobowiązani do składania nowego pliku JPK. Pliki w nowej formie wysyła się wyłącznie elektronicznie. Nowa struktura JPK składa się z dwóch części:

  • deklaracyjnej – zastępującej aktualną deklarację VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres,
  • ewidencyjnej – zastępującej dotychczasowy plik JPK_VAT rozszerzony do dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, niezbędne do prawidłowej analizy dokonywanych transakcji przez podatnika.

W przypadku JPK_V7M podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”.

Natomiast podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału winni wypełnić następujące elementy w pliku XML: „Nagłówek” (z wyjątkiem elementów: „Kwartał”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału winni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, z tym że „Deklaracja” dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – nie będzie deklaracji VAT

W dniu, w którym wszystkich podatników objął obowiązek składania nowego pliku JPK, nie ma już możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż poprzez nowy JPK. Przy tym korygowanie złożonych przed październikiem deklaracji VAT odbywa się na starych zasadach, tj. podatnik będzie korygował deklarację VAT za pomocą korekty deklaracji VAT, a nie poprzez nowy plik JPK. Ponadto wskazać należy, że nowy plik JPK nie zastępuje skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy nie muszą wypełniać druków VAT-7 i VAT-7K ani sporządzać struktury JPK_VAT.

Jak podpisać nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020?

Wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją odbywa się wyłącznie elektronicznie. W związku z tym, aby doszło do wysyłki nowego JPK, podatnik musi plik podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi (tj. kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku, imieniem, nazwiskiem, numerze NIP/pesel oraz datą urodzenia).

Po złożeniu poprawnego pliku JPK podatnik ma możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Termin złożenia nowego JPK upływa 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).

Rozliczenia kwartalne VAT po nowemu w JPK_VAT z deklaracją

Resort finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją, wyjaśnia, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, są zobowiązani do comiesięcznego składania pliku JPK. Przy tym za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału podatnicy złożą tylko część ewidencyjną pliku JPK. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK za cały kwartał.

Przykład 2.
Pani Kinga rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października 2020 roku obejmuje ją obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K. Jak wygląda plik przesyłany co miesiąc przez panią Kingę do urzędu skarbowego? Czy dane w nim zawarte powielają się w każdym miesiącu?

Nie, dane przekazywane w JPK_V7K nie powielają się. Pani Kinga zobowiązana jest do wysyłki:

  • JPK_V7K, który zawiera wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik– w terminie do 25 listopada 2020 roku,
  • JPK_V7K, który zawiera wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad– w terminie do 25 grudnia 2020 roku,
  • JPK_V7K, który zawiera wypełnioną część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 roku - w terminie do 25 stycznia 2021 roku.

Reasumując, nowy JPK wprowadza ułatwienie dla przedsiębiorców. Podatnik przesyła jeden plik JPK, realizując łącznie dwa obowiązki (dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT). Nie ma co do zasady potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch wysyłek (obecnie JPK_VAT i deklaracji VAT) wystarczy jedna – JPK_V7M i JPK_V7K. Dzięki temu przedsiębiorca nie składa odrębnie dublujących się informacji i tym samym zmniejsza się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT.

Oznaczenia rodzajów transakcji w nowym pliku JPK_V7 w systemie wfirma.pl

Dzięki systemowi do samodzielnej księgowości online oraz fakturowania wFirma.pl podatnicy w sposób automatyczny mogą dokonać oznaczeń transakcji oraz kodów GTU (Grupy towarów i usług) na potrzeby nowego pliku JPK_V7. Aby było to możliwe konieczne jest wskazanie rodzajów transakcji, które dotyczących podatnika oraz kodów GTU produktów/ usług sprzedawanych w ramach przedsiębiorstwa. W celu określenia rodzajów transakcji oraz GTU należy przejść do zakładki USTAWIENIA » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK.

nowy jpk_vat z deklaracją od października 2020

W kolejnym okienku pojawi się do wyboru lista transakcji szczególnych oraz kodów GTU: 
nowy jpk_vat z deklaracją od października 2020
 
Po wybraniu rodzajów transakcji i odpowiednich GTU, system automatycznie nada fakturom sprzedaży odpowiednie kody w nowej strukturze JPK.
Szczegółowe informacje na temat działania kodów GTU oraz oznaczeń transakcji szczególnych w systemie wfirma.pl zostały opisane w artykułach: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7 oraz Kody grup towarów i usług

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów