Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy JPK_VAT z deklaracją od kwietnia 2020 - sprawdź zmiany!

Aktualnie każdy czynny podatnik VAT zobowiązany jest do wysyłki zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT. Obowiązek ten ma zostać uchylony. W zamian ustawodawca wprowadza za pomocą nowelizacji ustawy o VAT nowy JPK_VAT z deklaracją od kwietnia 2020 roku określony strukturą JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Sprawdźmy, co przyniesie nowy JPK_VAT z deklaracją.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od kwietnia 2020 r. – kogo obejmie?

Składanie do urzędu skarbowego nowej struktury od kwietnia 2020 roku obejmie dużych przedsiębiorców (podatnicy niebędący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). Natomiast pozostali podatnicy również będą mogli dobrowolnie składać nowy plik JPK już za kwiecień 2020 r. Niemniej jednak jeśli złożą nowy plik JPK, to nie będą oni mogli powrócić do składania deklaracji VAT i JPK_VAT za okres kwiecień – czerwiec.

Ministerstwo Finansów w związku z panującą epidemią koronawirusa w ramach pomocy przedsiębiorcom deklaruje przełożenie terminu wejścia w życie nowego JPK. MF wskazuje, że nowy plik będzie obowiązywał wszystkich (dużych, średnich, małych oraz mikro-przedsiębiorców) dopiero od 1 lipca 2020 roku.

Przykład 1.
Pan Eugeniusz jest mikroprzedsiębiorcą i w kwietniu 2020 roku zdecydował, że rozpocznie składanie nowego pliku JPK, myśląc, że będzie miał możliwość przetestowania tej formy wysyłki, korzystając z możliwości testowej wysyłki (dobrowolnej). Za okres maja 2020 r. chciałby już nie składać nowego JPK i powrócić do deklaracji VAT i JPK_VAT. Niemniej jednak, w związku z tym, że złożył nowy plik JPK w kwietniu, pan Eugeniusz nie może powrócić do składania deklaracji VAT i JPK_VAT.Pierwszy plik JPK_V7K i JPK_V7M składany będzie za kwiecień 2020 r. w terminie do 25 maja 2020 roku

Od lipca 2020 r. już wszyscy czynni podatnicy będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK. Pliki w nowej formie będzie wysyłać się wyłącznie elektronicznie. Nowa struktura JPK będzie składała się z dwóch części:

  • deklaracyjnej – zastępującej aktualną deklarację VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres,
  • ewidencyjnej – zastępującej aktualny plik JPK_VAT rozszerzony do dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, niezbędne do prawidłowej analizy dokonywanych transakcji przez podatnika.

W przypadku JPK_V7M podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”.

Natomiast podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML: „Nagłówek” (z wyjątkiem elementów: „Kwartał”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, z tym że „Deklaracja” dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Nowy JPK_VAT z deklaracją od kwietnia 2020 r. – nie będzie deklaracji VAT

W dniu, w którym wszystkich podatników obejmie obowiązek składania nowego pliku JPK, nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż poprzez nowy JPK. Przy tym korygowanie złożonych przed lipcem bądź kwietniem (w przypadku dużych podatników) deklaracji VAT odbywać się będzie na starych zasadach, tj. podatnik będzie korygował deklarację VAT za pomocą korekty deklaracji VAT, a nie poprzez nowy plik JPK. Ponadto wskazać należy, że nowy plik JPK nie zastąpi skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).Od 1 lipca 2020 roku wszyscy podatnicy nie będą musieli wypełniać druków VAT-7 i VAT-7K ani sporządzać struktury JPK_VAT.

Jak podpisać nowy JPK_VAT z deklaracją od kwietnia 2020 r.?

Wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie. W związku z tym, aby doszło do wysyłki nowego JPK, podatnik będzie musiał prawdopodobnie (analizując dostępne wysyłki dla aktualnego pliku JPK_VAT) plik podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi (tj. kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku, imieniem, nazwiskiem, numerze NIP/pesel oraz datą urodzenia).

Po złożeniu poprawnego pliku JPK podatnik będzie miał możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).Termin złożenia nowego JPK upływa 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).

Rozliczenia kwartalne VAT po nowemu w JPK_VAT z deklaracją

Resort finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją, wyjaśnia, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, są zobowiązani do comiesięcznego składania pliku JPK. Przy tym za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału podatnicy złożą tylko część ewidencyjną pliku JPK. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK za cały kwartał.

Przykład 2.
Pani Kinga rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 lipca 2020 roku obejmuje ją obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K. Jak będzie wyglądał plik przesyłany co miesiąc przez panią Kingę do urzędu skarbowego? Czy dane w nim zawarte będą się w każdym miesiącu dublować?

Nie, dane przekazywane w JPK_V7K nie będą się powielać. Pani Kinga zobowiązana będzie do wysyłki:

  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za lipiec – w terminie do 25 sierpnia 2020 roku,
  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za sierpień – w terminie do 25 września 2020 roku,
  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za wrzesień i część deklaracyjną za III kwartał 2020 roku.

Reasumując, nowy JPK ma wprowadzić ułatwienie dla przedsiębiorców. Podatnik będzie przesyłał jeden plik JPK, realizując łącznie dwa obowiązki (dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT). Nie będzie co do zasady potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch wysyłek (obecnie JPK_VAT i deklaracji VAT) wystarczy jedna – JPK_V7M i JPK_V7K. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie składał odrębnie dublujących się informacji i tym samym zmniejszą się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT.