Poradnik Przedsiębiorcy

Testowa wysyłka JPK V7M i JPK V7K – jak jej dokonać?

Od 1 kwietnia 2020 roku pierwsza grupa przedsiębiorców będzie zobowiązana do wysyłki wyłącznie nowego JPK V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub JPK V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Do grupy tej zaliczają się duże przedsiębiorstwa. Natomiast od lipca 2020 roku nowy JPK będą zobowiązani składać już wszyscy czynni podatnicy VAT. W związku z tym, że termin wdrożenia nowych plików jest coraz bliżej, Ministerstwo Finansów uruchomiło środowisko testowe wysyłki JPK. Czym skutkuje testowa wysyłka JPK V7M i JPK V7K i gdzie można jej dokonać? Sprawdź!

Nowy JPK – czym się charakteryzuje?

Nowa struktura JPK, czyli JPK V7M i JPK V7K, stanowi połączenie dotychczasowej deklaracji VAT oraz JPK VAT, która jest przedstawiona w formie XML. Dany plik kontrolny składa się z części deklaracyjnej (odpowiednik deklaracji VAT) oraz ewidencyjnej (odpowiednik JPK VAT). Nowy JPK wprowadza także nowe obowiązki na podatników, m.in.:

 • konieczność dodawania oznaczeń GTU (Grupy Towarów i Usług);

 • oznaczenie procedur sprzedaży m.in.:

  • SW – w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE,

  • EE – w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej,

  • TP – w przypadku transakcji z podmiotami, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT,

  • TT_WNT – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

  • TT_D – w przypadku dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;

 • oznaczenie struktur sprzedaży i zakupów m.in.:

  • RO – w przypadku łącznego raportu kasowego,

  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej, 

  • FP – w przypadku faktury do paragonu,

  • MK – w przypadku faktury zakupu z oznaczeniem „metoda kasowa”, 

  • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,

  • MPP – w przypadku transakcji objętych obowiązkiem zastosowania podzielonej płatności,

  • IMP – w przypadku importu towarów, w tym uproszczonego importu towarów;

 • oznaczenie, czy podatnik chciałby przenieść nadwyżkę podatku VAT na poczet innych przyszłych zobowiązań podatkowych, np. podatek dochodowy.

Szczegółowe oznaczenia transakcji mają na celu łatwiejszą kontrolę przez urzędy skarbowe podatników, aby zwiększyć skuteczność wyłapywania nadużyć oraz przestępstw podatkowych.

Do kiedy złożyć nowy JPK?

Nowy JPK V7M i JPK V7K będą zobowiązani złożyć czynni podatnicy VAT do:

 • 25. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc – w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;

 • 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu – przy czym w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni będą zobowiązani składać tylko część ewidencyjną, natomiast część ewidencyjna z deklaracją powinna zostać złożona za trzeci miesiąc kwartału.

Testowa wysyłka V7M i JPK V7K – na czym polega i jak jej dokonać?

Nowe obowiązki są wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla producentów programów księgowych, za pomocą których mogą rozliczać się podatnicy. W związku z tym ministerstwo finansów udostępniło możliwość przesłania plików JPK testowo jeszcze przed powstaniem obowiązku ich składania, tak aby podatnicy oraz producenci mogli się do tego odpowiednio przygotować. 

Pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl zostało udostępnione środowisko testowe, gdzie podatnicy mają możliwość przesłania testowych plików JPK przez bramkę REST API. Zgodnie z podaną informacją w środowisku testowym będzie można sprawdzić poprawność:

 • wszystkich plików JPK (w tym nowych plików JPK V7M i JPK V7K);

 • autoryzacji certyfikatami kwalifikowanymi (tylko pod względem działania tego procesu, tzw. semantycznym, nie będzie natomiast sprawdzana ważność certyfikatów);

 • autoryzacji podpisem zaufanym.

Podatnik musi jednak pamiętać, że w danym środowisku testowym:

 • nie będą weryfikowane pełnomocnictwa,

 • JPK nie będą mogły być podpisane danymi autoryzacyjnymi,

 • zwracane UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) nie będą podpisane.

Ministerstwo finansów zaleca, aby dane przesyłane w ramach testów były danymi fikcyjnymi i nie zawierały rzeczywistych danych osobowych

Testowa wysyłka JPK V7M i JPK V7K – co w przypadku przesłania prawdziwych danych od kwietnia 2020 roku?

Jak już zostało wspomniane, pierwsze obowiązkowe pliki JPK V7M i JPK V7K mają zostać wysłane przez dużych przedsiębiorców od kwietnia 2020 roku. Czy to oznacza, że pozostali przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości wysyłki nowych plików JPK aż do lipca? Otóż nie, Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej o JPK V7M i JPK V7K wyjaśniło, że każdy przedsiębiorca ma możliwość wysyłki nowego JPK od kwietnia, jednak nie dla wszystkich będzie on obowiązkowy. Oznacza to, że mikro-, mali i średni przedsiębiorcy także będą mieli możliwość wysyłania nowego JPK przed obowiązkowym terminem. Tu należy jednak zwrócić uwagę na to, że złożenie nowego JPK przedwcześnie będzie skutkowało tym, że przedsiębiorca nie będzie mógł już wrócić do poprzedniej formy sprawozdawczej, tj. do składania deklaracji VAT i JPK VAT.

Przykład 1.

Pan Adam jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi mikroprzedsiębiorstwo. W maju 2020 roku postanowił, że zamiast deklaracji VAT wyśle na próbę JPK V7M. Czy w takim wypadku w czerwcu będzie miał możliwość wysyłki deklaracji VAT za maj?

Nie, w przypadku gdu podatnik wysłał już plik JPK V7M choćby próbnie, to od tego momentu już nie może składać osobno deklaracji VAT i JPK VAT.

Jeżeli podatnik raz wyśle nowy JPK V7M i JPK V7K, będzie zobowiązany już zawsze wysyłać nowy plik bez możliwości cofnięcia się do starego sposobu rozliczania.

Przykład 2.

Pani Anna prowadzi małą firmę i chciała sprawdzić, czy wygenerowany w jej systemie księgowym plik JPK V7M nie będzie powodował komplikacji przy wysyłce do MF, w związku z czym postanowiła skorzystać z testowej bramki REST API udostępnionej przez MF. Czy w takim wypadku pani Anna będzie zmuszona już zawsze wysyłać nowy plik JPK V7M?

Nie, w przypadku gdy wysyłka JPK została wykonana przez specjalną testową bramkę REST API, nie będzie to rodzić konsekwencji dla podatnika. Warto jednak przy takiej wysyłce nie podawać swoich prawdziwych danych.

Korekta deklaracji VAT za poprzednie okresy – czy będzie można jej dokonać?

W przypadku gdy podatnik będzie już zobowiązany do składania JPK V7M lub JPK V7K, może pojawić się wątpliwość co w przypadku, gdy będzie konieczne skorygowanie poprzednich okresów przed powstaniem obowiązku wysyłki nowego JPK. W takim wypadku Minister Finansów wyjaśnia, że podatnicy standardowo będą wysyłać korektę zarówno deklaracji VAT, jak i JPK VAT za poprzednie okresy.

Korekt za poprzednie deklaracje VAT i JPK VAT nie ujmuje się w nowym pliku kontrolnym.

Podsumowując, podatnicy mają możliwość testowej wysyłki plików JPK, ważne jest jednak to, aby testowa wysyłka JPK V7M i JPK V7K była dokonana przez testową bramkę Ministerstwa Finansów. W przypadku gdy podatnik chce wysłać nowy JPK przed obowiązującym go terminem, wysyłka ta powinna być przemyślana przez podatnika i musi on zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji.