Poradnik Przedsiębiorcy

Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Czy trzeba posiadać kasę fiskalną, wynajmując lokal użytkowy? Pytanie to z pewnością zadręcza wielu właścicieli lokali. Otóż istnieje możliwość, by uniknąć tego obowiązku. Poniżej zostały przedstawione sytuacje, które umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Ustawa o VAT a najem

Zgodnie z art. 111, ust. 1 ustawy o VAT:

"Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących". 

Oznacza to, że jeśli dokonujemy wynajmu lokalu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wówczas na najemcy ciąży obowiązek posiadania kasy fiskalnej i rejestrowania na niej przychodów z najmu.

Jednak od przepisu tego istnieją wyjątki, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej i zwolnienia

Właściciele wynajmowanych pomieszczeń mogą uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W jakich sytuacjach?

1) Uzyskane w 2017 r. obroty nie przekroczyły 20 tys. zł - gdy obroty z wynajmu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczyły podanej wyżej kwoty, nie powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy najem został rozpoczęty w poprzednim roku podatkowym, to limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia najmu.

2) Udokumentowanie najmu poprzez wystawienie najemcom faktury - do tej pory podatnik aby móc skorzystać ze zwolnienia musiał udokumentować wynajem fakturą. Natomiast zgodnie z nowym rozporządzeniem skorzystanie ze zwolnienia będzie nadal możliwe w sytuacji, gdy transakcja zostanie udokumentowana fakturą.

3) Skorzystanie ze zwolnienia będzie również możliwe gdy najemca nie wystawi faktury, a otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ważne!

W celu uniknięcia obowiązku ewidencji przychodu z najmu na kasie fiskalnej wystarczy wykorzystać jedno z wyżej wymienionych zwolnień. Nie ma konieczności, by spełnić wszystkie trzy łącznie.