Poradnik Przedsiębiorcy

Błędna stawka VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej

Sprzedaż towarów lub usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Oczywiście wszelka sprzedaż powinna zostać nabita na kasę w sposób poprawny, natomiast zdarzają się pomyłki. Błędna stawka VAT przy sprzedaży na kasie fiskalnej to jeden z błędów, które mogą przytrafić się przedsiębiorcy podczas prowadzenia ewidencji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji!

Kasa fiskalna - kiedy jest konieczna?

Co do zasady, każda sprzedaż dokonywana przez podatnika na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi być obowiązkowo zarejestrowana na kasie fiskalnej. Oznacza to, że podatnicy świadczący usługi lub sprzedający towar na rzecz wyżej wymienionych odbiorców muszą nie tylko posiadać kasę fiskalną, lecz także rejestrować na niej każdą tego typu sprzedaż, nawet jeżeli nabywca będzie chciał, aby wystawić na niego jako osobę prywatną fakturę. Z obowiązku posiadania kasy fiskalnej natomiast zwolniony jest podatnik, u którego sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty 20 000 zł. Jeżeli podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku podatkowego, limit ten obliczany jest proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Ustawodawca określił jednak podatników, którzy ze względu na rodzaj świadczonych usług lub dostarczanych towarów nie mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, że kasę fiskalną bezwzględnie muszą posiadać podatnicy świadczący usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 • prawnicze,

 • doradztwa podatkowego,

 • związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

oraz dostawy:

 • gazu płynnego,

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),

 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),