0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja z aktu notarialnego jest możliwa. Akt notarialny można być jednocześnie tytułem egzekucyjnym, jak i tytułem wykonawczym. Kiedy zatem akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny?

Jakie warunki musi spełniać akt notarialny, aby stanowił tytuł egzekucyjny?

Aby nadać aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności musi spełniać poniższe warunki:

  1. dłużnik dobrowolnie poddaje się w akcie notarialnym egzekucji i akt ten obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, uiszczenia rzeczy lub powinność wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Termin zapłaty, uiszczenie czy wydania jest oznaczony w akcie. 
  2. dłużnik dobrowolnie poddaje się w akcie notarialnym egzekucji i akt ten obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w wysokości określonej w akcie lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Ponadto w akcie notarialnym są określone warunki, które zezwalają wierzycielowi na wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi oraz termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.
  3. właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką lub wierzyciel wierzytelności obciążonej hipoteką, dobrowolnie poddaje się w akcie notarialnym egzekucji z obciążonej nieruchomości czy wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego. W akcie notarialnym określone zostają także wysokość wierzytelności, upoważnienie wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.
  4. właściciel ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym lub zastawem dobrowolnie poddaje się w akcie notarialnym egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika. Akt notarialny ponadto zawiera wysokość wierzytelności, upoważnienie zastawnika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.

Jakie są ograniczenia w egzekucji z aktu notarialnego?

Jeśli akt notarialny posiada klauzulę wykonalności to dopuszczalne jest prowadzanie egzekucji wyłącznie do kwoty wymienionej w akcie. Znaczy to, że jeśli strony umownie określiły wysokość świadczenia, np. 50.000 zł, a w akcie notarialnym dłużnik poddał się egzekucji wyłącznie do kwoty 30.000 zł, to egzekucja może być prowadzona wyłącznie, do kwoty zapisanej w akcie notarialnym.

Jakie są zalety egzekucji z aktu notarialnego?

Przede wszystkim, zaletą instytucji dobrowolnego poddania się egzekucji jest uproszczenie i skrócenie czasu w procesie windykacji. Ponadto złożenie takiego oświadczenia wpływa pozytywnie na motywację dłużników, jeśli chodzi o dopełnianie świadczeń, ponieważ zdają sobie sprawę, że w przypadku niewywiązywania się z ustalonych obowiązków przeciw nim może zostać przeprowadzona egzekucja bez uprzedniego postępowania sądowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów