0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka cywilna jest łatwa w zakładaniu i tania w rejestracji, co sprawia że cieszy się dużą popularnością. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma osobowości prawnej, więc wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie. Odpowiadają oni solidarnie całymi swoimi majątkami - dlatego też spółka cywilna wiąże się z pewnym ryzykiem, szczególnie wtedy, gdy nie uda jej się przetrwać na rynku i pozostanie po niej wiele długów do spłacenia. Ponadto odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej ponoszą pozostali wspólnicy. Sprawdź jaka jest odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej.

Nieograniczona odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej

W sytuacji, gdy wysokość zadłużenia przekroczy możliwości finansowe spółki (lub jej majątek), wtedy wspólnicy muszą je uregulować, czerpiąc z prywatnych majątków. Ich odpowiedzialność za długi jest nieograniczona - nie istnieje żaden limit pieniężny, do którego wspólnik odpowiada za zobowiązania podmiotu. To odmienne rozwiązanie od tego istniejącego w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której taką graniczną kwotą jest wniesiony przez wspólnika wkład. Nieograniczona odpowiedzialność w spółce cywilnej oznacza, że w najgorszym przypadku wspólnicy w wyniku kłopotów finansowych przedsięwzięcia mogą stracić cały swój prywatny kapitał.

Długi wspólnika w spółce cywilnej- kto za nie odpowiada?

Opisana w poprzednim akapicie solidarna odpowiedzialność w spółce cywilnej przekłada się na to, że wierzyciel ma prawo zażądać np. całości zobowiązania tylko od jednego ze wspólników, od kilku lub od wszystkich. Jeśli zażąda tego od jednej osoby, to wówczas staje się ona dłużnikiem. Wspólnik, który w wyniku żądania wierzyciela uregulował dług spółki, może zwrócić się do reszty wspólników z roszczeniem regresowym. Będą oni wtedy zobowiązani do zwrotu proporcjonalnej części należności. Podsumowując - nieważne, do którego ze współwłaścicieli zwróci się wierzyciel i który z nich opłaci wierzytelność - odpowiedzialność w spółce cywilnej jest solidarna, więc dług dotyczy każdego ze wspólników w takim samym stopniu.

Ponieważ odpowiedzialność w spółce cywilnej jest solidarna, nie ma znaczenia, który ze wspólników bezpośrednio przyczyni się do powstania wierzytelności. Nawet gdy dług pojawi się z winy wyłącznie jednego współwłaściciela, to i tak reszta wspólników musi ponieść konsekwencje z nim związane. Każdy wspólnik koniec końców będzie obciążony częścią wierzytelności.

Odpowiedzialność po wystąpieniu z zadłużonej spółki gdy występują długi wspólnika w spółce cywilnej

Wspólnik może wystąpić ze spółki na podstawie zawartych w umowie regulacji. Wystąpienie nie zdejmuje z niego odpowiedzialności za długi spółki, jakie powstały, zanim z niej wystąpił. Dlatego też od byłego partnera w spółce można zażądać spłaty części należności, jakie pojawiły się w czasie, gdy był jeszcze wspólnikiem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów