0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy koszty windykacji stanowią koszt uzyskania przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na zmniejszenie się płynności finansowej wielu przedsiębiorstw znaczący wpływ ma wciąż rosnąca ilość dłużników. Dla wyegzekwowania należności przedsiębiorcy często kierują się do firm windykacyjnych, ponosząc tym samym koszty windykacji. Warto w tym przypadku wiedzieć, że na gruncie licznych orzeczeń NSA oraz interpretacji podatkowych takie koszty przedsiębiorca może odliczyć od przychodu. Ponadto w sytuacji, gdy windykacja okaże się nieskuteczna, również przysługuje przedsiębiorcy prawo odliczenia sobie jej kosztów od przychodu, jednakże warunkiem jest aby działania podejmowane w toku postępowania windykacyjnego były uzasadnione.

Koszty windykacji jako koszty uzyskania przychodu - ustawy 

Podstaw prawnych do możliwości odliczenia kosztów windykacji od przychodu należy szukać w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z analizy przepisów wspomnianych wyżej aktów normatywnych wynika, iż definicję kosztów uzyskania przychodów stanowią min koszty, które przedsiębiorca ponosi dla osiągnięcia przychodów lub zachowania czy też zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże aby możliwe było zaliczenie jakiegoś wydatku do kosztu uzyskania przychodu należy wykazać zależność pomiędzy poniesionym wydatkiem z prowadzoną działalnością, przy czym bardzo istotne jest aby ten związek był bezpośredni (choć dopuszczalne jest w niektórych przypadkach istnienie tzw potencjalnego związku).

Koszty windykacji jako koszty uzyskania przychodu - stanowisko ministra finansów

Rozważając spory pojawiające się w doktrynie na gruncie omawianego tematu, warto zwrócić uwagę na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 marca 2004 r. (sygnatura PB3-530/8214-56/HR/04) w którym Minister Finansów jednoznacznie stwierdził, powołując się na wyroku NSA że wydatki związane z windykacją należności podatnika są kosztami uzyskania przychodów także wtedy, gdy windykację prowadził inny podmiot niż komornik sądowy.

Inną sprawę stanowią sposoby ustalania wynagrodzeń stosowane przez firmy windykacyjne. Zazwyczaj są to wynagrodzenia w formie pobieranej prowizji od należności, warto pamiętać iż taką prowizję również można zaliczyć do kosztów podatkowych a tym samym przedsiębiorca może odliczyć ją sobie od przychodu. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że dla celów dowodowych najrozsądniej jest przechowywać wszelką dokumentację prowadzonej windykacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów