0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy składać informację VAT UE w 2024 roku, a kiedy nie ma obowiązku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, przeprowadzający w swojej działalności transakcje z kontrahentami unijnymi, muszą dopełnić pewnych formalności. Pierwszą z nich jest zarejestrowanie się w urzędzie jako czynny podatnik VAT UE (nawet w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT). Drugą - składanie informacji VAT UE. Tutaj pojawiają się jednakże pewne wątpliwości - kiedy składać informację VAT UE?

Charakter VAT UE

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący. Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług,
  • przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Ze złożonej informacji podsumowującej nie będzie jednak wynikał żaden podatek do zapłaty.

W celu rejestracji do VAT-UE należy złożyć formularz VAT-R. Dotyczy to zarówno podatników VAT zwolnionych i opodatkowanych VAT. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić cześć C.3 formularza:

  • poz. 65 - zaznaczają podatnicy VAT czynni,
  • poz. 66 lub poz. 67 - zaznaczają podatnicy zwolnieni z VAT w zależności od tego jakiego rodzaj transakcji zamierzają dokonywać,
  • poz. 68 - należy wprowadzić przewidywaną datę dokonywania czynności zagranicznych w związku z którymi następuje rejestracja do VAT-UE.

Kiedy składać informację VAT UE w 2024 roku?

Przedsiębiorcy często zakładają, że do deklaracji VAT UE należy stosować takie zasady, jak podczas składania JPK_V7 czyli muszą być one składane za każdy okres rozliczeniowy, nawet jeżeli są zerowe. O ile w odniesieniu do deklaracji podatkowych rzeczywiście tak jest, to już informacja podsumowująca VAT UE rządzi się nieco innymi prawami.

Na informacji VAT-UE wykazuje się wybrane transakcje wewnątrzwspólnotowe. Zatem kiedy składać informację VAT UE w 2024 roku? Informację VAT UE podatnik jest zobowiązany złożyć do urzędu tylko wtedy, kiedy w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał:

W takim przypadku obowiązują go terminy - w 2024 roku informację VAT UE należy złożyć w urzędzie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do którejś z powyższych transakcji.

Od stycznia 2017 roku informację VAT-UE mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne! Nie ma zatem możliwości wyboru kwartalnych VAT-UE. Elektroniczna forma składania informacji VAT UE obowiązuje również w 2024 roku.

Złożenie VAT UE nie zwalnia z innych obowiązków w 2024 roku

Oczywiście złożenie informacji VAT UE nie zwalnia podatnika ze złożenia pliku JPK_7, w którym także wykazywany jest podatek z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Plik JPK_V7 należy składać nawet w przypadku, gdy jest on zerowy.

Podatnik musi być świadomy, że urząd ma możliwość wyrejestrowania podatnika z VAT-UE jeśli ten za 3 kolejne miesiące lub kwartał w JPK_V7 nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Powyższe wynika z art. 97 ust. 15 ustawy o VAT. Taka sytuacja może mieć również miejsce jeżeli przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.

Jak wygenerować informację podsumowującą VAT UE?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE.

W kolejnym oknie wystarczy wybrać miesiąc, za który ma zostać wygenerowania informacja podsumowująca VAT-UE. Dzięki temu zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który zawierać będzie wymagane transakcje.

kiedy składać informację vat ue w 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów