Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Venture capital - z czym to się je?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na wzrostowym rynku, mają pomysł na innowacyjną inwestycję oraz poszukują funduszy na jej realizację powinny rozważyć możliwość skorzystania z venture capital. Jest to forma finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora MSP, posiadających formę spółek kapitałowych, rokujących dobrze na przyszłość. Kapitał w tym wypadku pochodzi od dużych przedsiębiorstw i jest wnoszony do firmy poprzez wykup jej udziałów lub akcji. Na czym dokładnie polega wsparcie venture capital i dlaczego warto się nim zainteresować? 

Cechy finansowania w formie venture capital

 Venture capital, a więc kapitał wysokiego ryzyka, nie bez powodu ma właśnie taką nazwę. Niepewność tej formy finansowania wynika głównie z faktu, iż środki powierzane przez większe przedsiębiorstwo mniejszej firmie nie mają charakteru pożyczki. Jest to raczej inwestycja, która w przyszłości ma przynieść określone korzyści obu stronom. Jednak - jak wiadomo - każde przedsięwzięcie jest obarczone ryzykiem i w przypadku porażki, inwestor może bardzo dużo stracić.

Duże przedsiębiorstwo wykupuje akcje lub udziały mniejszej firmy, która działa na wzrostowym rynku i wykazuje duży potencjał rozwoju. Środki uzyskane w ten sposób podmiot z sektora MSP przeznacza na przedsięwzięcie, które w przyszłości podniesie wartość akcji spółki. Wówczas inwestor sprzedaje droższe już udziały albo osiąga zysk z akcji. Najczęściej cała inwestycja trwa od 2 do 5 lat.

Dla kogo przeznaczony jest venture capital?

Kapitał wysokiego ryzyka przeznaczony jest dla spółek, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku, mają sprawdzony model działania i duży potencjał wzrostu. Najczęściej preferowane są inwestycje w nowe technologie - informatykę, Internet, telekomunikację, biotechnologię etc. Ważne jest, by właściciele firmy inwestującej widzieli w biorcy kapitału duży potencjał rozwoju.

Inwestorzy venture capital szukają firm, które mają dobrą kadrę kierowniczą, wykazują przewagę nad konkurencją pod kątem oferty produktów, usług lub też stosowanej technologii. Zaletą, aczkolwiek nie koniecznością, jest działanie na wzrostowym rynku oraz posiadanie znacznego w nim udziału.

Bardzo ważny jest również pomysł na inwestycję, która ma zostać sfinansowana kapitałem uzyskanym w ramach venture capital. Duże przedsiębiorstwo musi czuć, że pomysł ten ma szansę powodzenia oraz duży potencjał.

Venture capital - co zyskuje biorca kapitału?

Przede wszystkim małe lub średnie przedsiębiorstwo zyskuje kapitał na ryzykowną inwestycję, bez konieczności przedstawienia jakichkolwiek zabezpieczeń. Ponadto venture capital to również wsparcie niefinansowe. Firma zyskuje dostęp do know-how oraz wiedzy specjalistów. Inwestor, wykupując udziały, staje się wspólnikiem, dzięki czemu monitoruje działalność spółki oraz bierze na siebie część ryzyka inwestycji. Duże i małe przedsiębiorstwa łączy jeden cel - odnieść sukces i zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Co więcej, wniesienie kapitału inwestora wpływa korzystnie na wizerunek wspieranej firmy. Dla podmiotów zewnętrznych jest to sygnał, iż warto w nią inwestować.

Jeżeli chodzi o kapitałową stronę tego typu finansowania - przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do regularnej spłaty rat kapitału oraz odsetek, jak jest np. w przypadku kredytu inwestycyjnego. Sprawia to, iż rośnie wartość firmy, która jednocześnie ma więcej pieniędzy, które może przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia i dążenie do założonego celu.