0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty egzekucji komorniczej jako koszty podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszę koszty egzekucji komorniczej związane ze ściąganiem zaległych należności od moich kontrahentów. Czy zaliczki na poczet czynności komorniczych (windykację) mogę ująć w kosztach uzyskania przychodu? Czy w przypadku spłaty przez dłużnika całej kwoty wraz z kosztami sądowymi powinienem taki zwrot uznać za przychód z działalności gospodarczej?

Zygmunt, Białogard

 

Co do zasady koszty egzekucji komorniczej poniesione przez wierzyciela nie zostały wyłączone z możliwości rozliczenia ich w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa. Windykacja należności ma na celu odzyskanie pieniędzy za sprzedane towary lub usługi, zatem wszelkie wydatki z nią związane służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Co istotne, aby koszty egzekucji komorniczej mogły zostać zaliczone do wydatków firmowych wierzyciela, powinny zostać właściwie udokumentowane (fakturą lub rachunkiem). Dodatkowo warto posiadać wszelką dokumentację związaną z daną egzekucją, która jednoznacznie wskazuje, kto jest dłużnikiem i o jaką wielkość zaległości chodzi. Wykluczy to zakwestionowanie przez urząd skarbowy zaliczenia kosztów egzekucji komorniczej do kosztów podatkowych.

W związku z powyższym koszty windykacji należności mogą stanowić koszt zachowania lub zabezpieczenia przychodu, jednak podstawą ich ujęcia w ewidencji będzie faktura lub rachunek. Zatem płacone zaliczki będą stanowiły wydatek firmowy, jednak dopiero w momencie wykonania usługi.

Jeżeli uzyska Pan zwrot części długu, należy z danej kwoty rozliczyć zaległe przychody. Zwrot kosztów windykacji komorniczej natomiast będzie powiększał Pański przychód (pozostałe przychody).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów