0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing lokalu - rozliczenie podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing jest jedną z form finansowania prowadzonej działalności. Bywa także wykorzystywany do pozyskania lokalu, w którym działalność jest lub ma być prowadzona. Leasing lokalu często traktowany jest jako alternatywa dla kredytu - przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości komercyjne, samodzielne budynki lub lokale użytkowe.

Jakie korzyści daje leasing lokalu?

Leasing lokalu może dawać wiele korzyści. Oto przykładowe profity płynące z leasingu lokalu:

 • zakup lokalu przy minimalnym wkładzie własnym;
 • finansowanie do 100% inwestycji;
 • dodatkowe korzyści finansowe, które wynikają ze wzrostu wartości lokalu podczas trwania umowy leasingu;
 • okres umowy leasingu od 1 roku w przypadku leasingu finansowego, a w leasingu operacyjnym od 10 do 15 lat;
 • refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych;
 • możliwość spłacania elastycznych rat leasingowych, które są dostosowane do przewidywanej zyskowności firmy w danych okresach;
 • optymalizacja korzyści podatkowych poprzez możliwość zaliczenia raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów - w przypadku leasingu operacyjnego;
 • w przypadku leasingu finansowego krótszy okres amortyzacji używanych budynków;
 • możliwość odkupienia leasingowanego lokalu po cenie niższej niż rynkowa;
 • możliwość wyboru waluty leasingu;
 • niski koszt pozyskania źródła finansowania.

Leasing operacyjny lokalu

W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty dotyczące umowy leasingu lokalu użytkowego, czyli: pierwsza rata, prowizje, opłaty miesięczne, koszty eksploatacji i ubezpieczenia stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego. W czasie trwania leasingu operacyjnego, leasingowany lokal znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego i to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych od danego lokalu.  

Opłaty ponoszone z racji leasingu operacyjnego związane z użytkowaniem lokalu stanowią jednocześnie przychód finansującego (leasingodawcy) oraz koszt korzystającego (leasingobiorcy), pod warunkiem, że:

 • leasing lokalu zawarto na okres minimum 5 lat;

 • suma opłat ustalonych w umowie leasingowej lokalu, pomniejszona o podatek VAT jest równa co najmniej wartości początkowej leasingowanego lokalu.

Ważne!

Jeśli umowa leasingu operacyjnego zawarta jest na co najmniej 5 lat, a wartość opłat leasingowych równa wartości początkowej lokalu, to wartość opłat leasingowych można w całości zaliczyć do kosztów.

Leasing lokalu - zakończenie umowy leasingu

Jeśli zakończenie umowy leasingu wiąże się z wykupem lokalu przez leasingobiorcę, wówczas dany lokal staje się środkiem trwałym ewidencjonowanym u korzystajacego.

W sytuacji, gdy lokal wykupiony z leasingu będzie wykorzystywany na potrzeby prywatne, a nie w prowadzonej działalności, to lokal ten nie będzie podlegał amortyzacji.

Leasing finansowy lokalu

Leasing finansowy zazwyczaj dotyczy całej nieruchomości łącznie z gruntem. Przy tej formie leasingu odpisów amortyzacyjnych od leasingowanego lokalu dokonuje leasingobiorca i to właśnie u niego w ewidencji wykazywany jest  lokal. Korzystający do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć: część odsetkową raty leasingowej lokalu, amortyzację, koszty eksploatacji oraz inne wydatki związane z użytkowaniem lokalu. W leasingu finansowym czas trwania umowy i wartość wykupu lokalu po zakończeniu leasingu są dowolnie ustalane przez strony.

Leasing lokalu jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których nie stać na kupno lokalu oraz tych, którzy nie chcą go wynajmować od innych podmiotów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów