0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na świadczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku

Wielkość tekstu:

Zgodnie z prawem zarówno emeryci i renciści mają prawo dorabiać do swoich świadczeń. Jednakże osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści otrzymujący świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, w zależności od tego jaki będą uzyskiwały przychód, ich świadczenia mogą ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Osiąganie przychodu w kontekście obecnie obowiązujących przepisów nawiązujących do prawa do dorabiania w okresie pobierania świadczeń emerytalno-rentowych oznacza:

  • zatrudnienie, służbę, inną pracę zarobkową,
  • prowadzenie pozarolniczej działalności,
  • pobieranie zasiłków: 
  • pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
  • pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego,
  • pobieranie zasiłku wyrównawczego, dodatku wyrównawczego,
  • czynną służbę lub okresy jej równorzędne w wojsku, policji oraz innych jednostkach ochrony państwa.

Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na świadczenia emerytalne i rentowe

Zmniejszenie wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych następuje na skutek osiągnięcia przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. W związku z powyższym kwoty przychodu wpływające na świadczenia emerytalne i rentowe zmienia się co 3 miesiące.

Okres

od 1.01.21 r. do 29.02.21 r.

od 1.03.21 r. do 31.05.21 r.

od 1.06.21 r. do 31.08.21 r.

od 1.09.21 r. do 30.11.21 r.

od 1.12.21 r. do 31.12.21 r.

70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

3.618,30 zł

3820,60 zł

3977,10 zł

3853,20 zł

3 960,20 zł

130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

6.719,70 zł

7095,40 zł

7386,10 zł

7155,90 zł

7 354,50 zł

Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na świadczenia emerytalne i rentowe nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Maksymalne kwoty zmniejszeń świadczeń

Dodatkowo przepisy określają maksymalną kwotę zmniejszenia jakiej można dokonać na świadczeniach emerytalnych i rentowych.

 

Maksymalne kwoty zmniejszeń świadczeń 

od 01.01.2021 r. do 29.03.2021 r.

od 1.03.2021 r. do 
31.12.2021 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

620,37 zł

646,67 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

465,31 zł

485,04 zł

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

527,35 zł

549,71 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów