Poradnik Przedsiębiorcy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce pnie się w górę

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nie zawsze musi odzwierciedlać faktyczną sytuację materialną Polaków. Wynika to z faktu uwzględniania do średniej wielu – często niezwiązanych ze sobą – grup osób, pracujących na zróżnicowanych stanowiskach. Jak wynika z projektu budżetu państwa na rok 2014, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.746 zł. Kwota ta jest o tyle istotna, że określa kilka wskaźników, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania osób wykonujących wolny zawód oraz mikrofirm.

Dla przypomnienia: pierwotnie ustalono, że w roku 2013 kwota ta wyniesie 3.713 złotych brutto. Na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, która weszła w życie 14 października 2013 roku, wysokość tej kwoty została obniżona do 3.621 zł brutto.

Należy podkreślić, że 60% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Od kwoty tej zależy również wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, a także ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Minimalna składka dla osób prowadzących mikrofirmę przynajmniej od ponad dwóch lat lub osób, które od ostatnich pięciu lat prowadziły firmę wynosi odpowiednio: na ubezpieczenia emerytalne 19,52% podstawy, ubezpieczenia rentowe – 8%, ubezpieczenia chorobowe – 2,45%, natomiast 1,93% podstawy wymiaru składki, stanowią ubezpieczenia wypadkowe.

Warto dodać, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.