0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Misja i wizja firmy ważne w budowaniu każdego biznesu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzący własną działalność przedsiębiorcy muszą na co dzień zmagać się z szeregiem kluczowych obowiązków, które warunkują byt na rynku ich firmie. Wśród wielu czynników, na które muszą zwrócić uwagę jest z pewnością oddech silnej konkurencji na karku, ciągły wzrost wymagań klientów czy dopasowanie do obowiązujących warunków. Sprostanie wszystkim tym wymogom sprawia, że marki stoją przed trudnym zadaniem, jeśli chcą się wyróżnić i być unikalnymi w branży. Istotną rolę odgrywa w tym budowanie odpowiedniego wizerunku. Jednak to nie tylko prawidłowy odbiór w oczach klientów może zapewnić firmie sukces. To, w jaki sposób marka jest postrzegana przez samych pracowników, kontrahentów czy lokalną społeczność ma istotne znaczenie w budowaniu jej pozycji na rynku. W tej sytuacji warto zadbać o to, by misja i wizja firmy były spójne z obraną strategią biznesową i dobrze znane zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Misja i wizja firmy kluczem do sukcesu

Wielu może uważać, że misja i wizja firmy są górnolotnymi stwierdzeniami, które nie mają żadnego zastosowania w rzeczywistości. Nic bardziej mylnego! Tworzone w oparciu o dokładne określenie celu i metod do jego osiągnięcia mają ogromne znaczenie dla wizerunku całego przedsiębiorstwa. Dzięki dobrze sprecyzowanej misji i wizji, zarządzanie pracą w firmie wpłynie nie tylko na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, ale też na jakość kierowania biznesem. Jasno zdefiniowany cel firmy przekłada się na łatwość w określaniu zadań, które w konsekwencji decydują o kierunku i szybkości rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, znajomość misji i wizji firmowej przez pracowników skutkuje większą ich identyfikacją z założeniami i lepszym pełnieniem swoich obowiązków.

Misja firmy - jak ją określić?

Jak się okazuje, definicja misji i wizji firmy są często błędnie używane jako synonimy. Chcąc poznać różnice między tymi określeniami, warto znać co kryje się pod tymi definicjami. Misja firmy to nic innego jak główny powód istnienia danego przedsiębiorstwa. Jednocześnie stanowi odpowiedź na pytania, jakie powinno stawiać przed sobą każde przedsiębiorstwo:

 • Jaka jest firma?

 • Jaka powinna być?

 • Dla kogo jest firma?

 • Jaki jest jej cel istnienia?

 • Jaki jest jej wkład dla społeczeństwa?

Misja firmy to zatem nic innego jak ogół przyjętych wartości, które definiują profil przedsiębiorstwa.

Wśród wartości, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w misji przedsiębiorstwa, wyróżnia się cztery główne kategorie (P. Cardona, C. Rey “Zarządzanie poprzez misję”):

 1. Biznesową - nastawienie na zyski i działalność biznesową, np. wytrwałość, skuteczność, profesjonalizm;

 2. Racjonalną - dotyczą jakości w relacjach, np. komunikacja z klientem, partnerstwo;

 3. Rozwojową - skupia się na innowacyjności, kreatywności, uczeniu się i ciągłym doskonaleniu;

 4. Związane z wkładem na rzecz innych - budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

Jaka jest rola wizji firmy?

Na wizję firmy składa się po prostu wyobrażenie na temat przedsiębiorstwa w przyszłości. Głównymi elementami są jego przyszła charakterystyka i sposób, w jaki będzie funkcjonować. Dlatego też, ważnym aspektem wizji firmy jest fakt, aby była ona inspirująca i otwarta na przyszłość. Dzięki temu ma to przełożenie nie tylko na emocje pracowników, ale też na ich motywacje oraz świadomość w jakim kierunku powinny zmierzać ich działania.

Misja i wizja firmy - korzyści

 • spójność strategii biznesowej,

 • sprecyzowana kultura organizacji,

 • wzrost wartości firmy dla klienta,

 • wiarygodny wizerunek firmy,

 • określony kierunek działania,

 • zapewnienie mocnej pozycji na rynku,

 • wzrost motywacji.

Misja i wizja firmy, ale co dalej?

Posiadanie określonych wartości i założeń jest niewystarczające, jeśli nie znajdą one swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W tym celu warto opracować strategię firmy, która będzie uwzględniała jej misję i wizję. Właściwa strategia powinna wyróżniać się systematycznością i dynamiką działania, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć wyznaczone cele. Nie da się ukryć, że misja, wizja i strategia firmy są ze sobą powiązane i są kluczowymi elementami każdego dobrze prosperującego biznesu. Jasno sprecyzowane założenia realizowane w oparciu o strategię mogą być skutkować przybraniem statusu lidera na rynku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów