0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kto ma obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności?

Zgodnie z art. 512 k.c. obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności spoczywa na cedencie tzn. zbywcy wierzytelności. Natomiast samo udowodnienie dokonania zawiadomienia dłużnika o przeprowadzonej cesji spoczywa już na nabywcy wierzytelności (tzw. cesjonariusz).

A jeśli obowiązek zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności został pominięty przez cedenta?

W przypadku, gdy zbywca wierzytelności nie poinformował o tym fakcie dłużnika, osoba nabywająca wierzytelności musi wykazać, że dłużnik w momencie spełnienia świadczenia był świadomy dokonania cesji wierzytelności pomimo braku bezpośredniego poinformowania go o tym fakcie przez zbywcę wierzytelności. W tym przypadku cesjonariusz musi wykazać, iż dłużnik faktycznie wie o przelewie wierzytelności. Najprostszym sposobem jest poinformowanie dłużnika przez nowego nabywcę o zaistniałym fakcie, dla lepszej mocy dowodowej najlepiej uczynić to w formie pisemnej (wzmocni to skuteczność doręczenia zawiadomienia). Następnie to po stronie dłużnika klaruje się pewnego rodzaju obowiązek sprawdzenia prawdziwości otrzymanego zawiadomienia o dokonaniu cesji i w jego interesie jest zwrócenie się do cedenta o udzielenie w tym zakresie stosownych informacji. Niepodjęcie jakiejkolwiek próby weryfikacji zawiadomienia cesjonariusza i spełnienie świadczenia przez dłużnika dotychczasowemu wierzycielowi może być uznane za działanie w złej wierze, co poskutkuje brakiem możliwości zwolnienia się z zobowiązania.

Oczywiście dłużnik może dowiedzieć się o przelewie wierzytelności także z innych źródeł (chociażby od wierzycieli cedenta lub innych osób), natomiast w takiej sytuacji będzie niezwykle trudno cesjonariuszowi udowodnić, że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o dokonaniu cesji jego wierzytelności.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów