0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Numer KRS – które firmy muszą go mieć i jak go sprawdzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Numer KRS mają jedynie podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to przede wszystkim spółki, stowarzyszenia i fundacje. Numer KRS daje wgląd do wielu danych dotyczących przedsiębiorstwa, które są jawne i może je uzyskać każdy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Gdzie sprawdzić numer Krajowego Rejestru Sądowego? Jak go uzyskać dla firmy?

Kto musi mieć numer KRS?

KRS jest właściwym rejestrem przedsiębiorców dla spółek prawa handlowego, czyli spółek:

 • jawnych,
 • partnerskich,
 • komandytowych,
 • akcyjnych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • europejskich,
 • nowości w polskim systemie prawnym – prostych spółek akcyjnych.

Oprócz tego do KRS wpisywane są:

 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane przedsiębiorcami zagranicznymi,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wykonujące działalność gospodarczą.

Numeru KRS nie nadaje się jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ wpisuje się ją do innego rejestru – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak sprawdzić, czy firma ma numer KRS?

Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i fundacje, które mają nadany numer KRS, możemy znaleźć dzięki wyszukiwarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html. Podmiot znajdziemy, wpisując jego nazwę, NIP, REGON lub numer KRS. W ten sposób uzyskamy podstawowe informacje o spółce, m.in.:

 • adres siedziby,
 • adres internetowy,
 • formę prawną,
 • sytuację finansową (wpisy dotyczące postępowania upadłościowego)
 • sposób reprezentacji,
 • nazwiska członków reprezentacji,
 • przedmiot działalności,
 • kapitał.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) jest odrębną częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych. Możemy w nim sprawdzić, czy prowadzenie interesów z danym podmiotem wiąże się z podwyższonym ryzykiem biznesowym.

Skąd pobrać wydruk KRS?

W wyszukiwarce KRS znajdziemy podstawowe informacje o spółce. Po kliknięciu „Pobierz wydruk informacji pełnych” i „Pobierz wydruk informacji aktualnych” otrzymamy kompletny odpis wpisu z rejestru. Pobrany dokument jest honorowany przez większość sądów i można go używać do potwierdzenia danych na temat działalności gospodarczej. Uwaga! Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Krajowy Rejestr Sądowy – bezpieczniej korzystać jedynie z wyszukiwarki dostępnej na stronie gov.pl (link powyżej).

Jak uzyskać numer KRS?

Od lipca 2021 wprowadzono obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe przedsiębiorców KRS – oznacza to, że przedsiębiorcy mogą zarejestrować się w KRS, co jest jednoznaczne z uzyskaniem numeru KRS, wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem dedykowanego Portalu Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/. Wymagane jest posiadanie przez uprawnione osoby bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jakim jest:

 • profil zaufany ePUAP,
 • podpis osobisty oparty na e-Dowodzie,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jak w takim razie należy złożyć w sądzie rejestrowym dokumenty stanowiące podstawę wpisu sporządzone w formie papierowej? Jest możliwe złożenie załączników w formie odpisów elektronicznych poświadczonych przez notariusza bądź pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Pełna automatyzacja postępowania rejestrowego

Pomysł pełnej informatyzacji postępowania rejestrowego, a także składania wniosków o zmianę danych w KRS, jest oceniany pozytywnie. Przyspieszy rozpatrywanie wniosków i poprawi bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Ministerstwo dąży również do uproszczenia rejestracji. W tzw. portalu S24 w domenie gov.pl są dostępne gotowe, wstępnie uzupełnione wzory wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Możemy tam również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach. Aby korzystać z udogodnień portalu, trzeba się do niego zalogować.

Podsumowanie

Sprawdzając wpisując numer KRS w ministerialnej wyszukiwarce, możemy zyskać sprawdzone informacje o jego statusie prawnym, sytuacji finansowej i sposobie reprezentowania. Należy pamiętać, że od 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Używanie bezpiecznych podpisów elektronicznych znacznie ułatwia proces rejestracji i przyspiesza uzyskanie numeru KRS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów