0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek odzysku i recyklingu u przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moja działalność polega na hurtowej sprzedaży produktów krajowych oraz ich eksporcie. Czy dotyczy mnie obowiązek odzysku i recyklingu opakowań?

Walenty, Poznań

Obowiązek odzysku i recyklingu opakowań został wprowadzony Ustawą z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Zgodnie z powołaną ustawą obowiązek odzysku i recyklingu opakowań (odpady opakowaniowe i poużytkowe) dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 1. wprowadzają na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na potrzeby własne;
 2. pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy.

Natomiast obowiązek odzysku i recyklingu nie dotyczy przedsiębiorców, którzy eksportują lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub produktów w opakowaniach, które to produkty zostały już wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W ustawie zostało doprecyzowane, co należy rozumieć przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkt w opakowaniach. Jest nim:

 1. przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane;
 2. przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.

Co ważne, w załącznikach do przedmiotowej ustawy zostały wymienione produkty, a także rodzaje opakowań, których dotyczy obowiązek odzysku i recyklingu. Są to m.in.:

 1. opakowania z drewna,
 2. opakowania z papieru i tektury,
 3. oleje smarowe i gumowe opony,
 4. opakowania ze stali,
 5. opakowania z aluminium,
 6. opakowania z tworzyw sztucznych,
 7. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami.

Załącznik nr 1 do ustawy określa, jakie poziomy odzysku powinny być uzyskane dla wszystkich opakowań łącznie oraz dla poszczególnych ich rodzajów. Określenie poziomów odzysku ma bardzo praktyczny wymiar. Niejednokrotnie bowiem nie jest możliwe śledzenie wszystkich opakowań wypuszczonych przez przedsiębiorcę na rynek i przekazania ich do zakładów przetwarzania odpadów. Stąd przedsiębiorca nie ma obowiązku zapewnienia odzysku czy recyklingu dokładnie tych odpadów, które powstały z wprowadzonych przez niego na rynek opakowań. Z tego względu właśnie wprowadzone zostały określone poziomy odzysku opakowań określonych rodzajów, które przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć. Co ważne, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której zasady naliczania są określone w ustawie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów