0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT ze względu na limit obrotu - kwestie formalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam problem z wystawieniem mojej pierwszej faktury, jako podatnik zwolniony z VAT. Czy wystawiona faktura powinna posiadać podstawę prawną rodzaju zwolnienia, a mianowicie "Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu"?

Kasia, Warszawa

 

Jeżeli korzysta Pani ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotu (200 000 zł) podstawa zwolnienia nie musi widnieć na fakturze, co wynika bezpośrednio z obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (§ 3 pkt. 3). Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT powinna zawierać:

  1. datę wystawienia,
  2. numer kolejny,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwotę należności ogółem.

Co do zasady podstawa zwolnienia powinna znajdować się na fakturze, wyjątek stanowi sytuacja w której podatnik korzysta ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu (200 000 zł), w takiej sytuacji podstawa zwolnienia nie musi znajdować się na fakturze

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów