0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od zaległości podatkowych – czy będzie wzrost?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

6 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Pierwszy raz od kilku lat podjęto decyzję o podwyżce stóp procentowych. Czy w jej wyniku wzrosną odsetki od zaległości podatkowych? Sprawdźmy, czym będzie skutkować podwyżka stóp procentowych!

Ile będą wynosić nowe stopy procentowe?

Rada Polityki Pieniężnej ustanowiła wzrost stóp procentowych. Zmiana weszła w życie 7 października 2021 roku. To, ile wynoszą nowe stopy procentowe, przedstawiamy w tabeli:

Stopa procentowa

Wysokość stopy procentowej

stopa referencyjna NBP

0,5%

stopa depozytowa

0,00%

stopa redyskontowa weksli

0,51%

stopa dyskontowa weksli

0,52%

stopa lombardowa

1,00%

Odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych dotyczą tych podatników, którzy nie dotrzymali obowiązujących terminów podatkowych. Ich wysokość oblicza się na podstawie stopy lombardowej. Odsetki od zaległości podatkowych wylicza się, korzystając ze wzoru:

2 x stopa lombardowa + 2%, czyli 2 x 1,00% + 2% = 4%

Czy odsetki od zaległości podatkowych będą niższe?

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej: „Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%”. A zatem odsetki od zaległości podatkowych nie ulegną zmianie i nadal będą wynosić 8%. Nie zmienią się również odsetki obniżone 50% i odsetki podwyższone 150%.

Odsetki od zaległości podatkowych obowiązujące od 01.01.2016

ODSETKI

ODSETKI OBNIŻONE 50%

ODSETKI PODWYŻSZONE 150%

8,0%

4,0%

12,0%

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów